ANNONS

Järfälla ska avslöja fler svartbyggen

Kommunen trappar upp kampen mot fuskbyggare. ­Till­synen har fördubblats de senaste åren.

Nyligen förelades­ en villaägare att riva sin nybyggda bastu – ­annars väntar vite.
ANNONS

Ägaren till en av ­villorna längs strandremsan i ­Stäket byggde för ett drygt år ­sedan en bastu med soldäck och panoramavy över ­Mälaren på sin brygga. Men nu ska den bort.

Kommunens miljö- och bygglovsnämnd anser att bastun strider mot strandskyddet och saknar bygglov och har därför förelagt ­ägaren att senast inom tre månader riva bastun. Annars måste han betala 50 000 kronor i vite.

– Det är bekymmersamt att folk tar för sig på det här sättet, säger miljö- och bygglovsnämndens ord­förande Aphram Melki (C).

De senaste åren har intresset för att bygga längs ­Järfällas stränder ökat. Mellan 2006 och 2010 fick kommunen in i genomsnitt en ansökan om bygglov ­innanför strandskyddet per år. Förra året kom det in elva ansökningar.

Samtidigt har kommunen valt att satsa mer på till­synen av olovliga byggen. För två år sedan ­utökade man antalet tillsynsmän från en tjänst till drygt två tjänster fördelat på tre ­personer och satsade på kompetensutveckling.

Man har även valt att förlänga strandskyddet från 100 till 300 meter från stranden.

– Strandremsan är begränsad i Järfälla och så många som möjligt ska ha tillgång till den. Vi tycker det är viktigt att visa för medborgarna att det inte lönar sig att bryta mot bestämmelserna i plan- och bygglagen, säger Aphram Melki (C).

Satsningen har gett resultat. Fler ärenden utreds och fler föreläggs att riva olovliga byggen.

Ägaren till ­bastun i Stäket kommer dock inte ge sig så lätt. Till Lokaltidningen Mitt i säger han att han kommer att överklaga då han inte anser att bastun är någon ”beaktansvärd ut­ökning av den befintliga bebyggelsen” och att kommunen är för nitisk.

ANNONS

Det håller kommunen inte med om.

– I det här fallet tror vi att vi har goda chanser att vinna även i högre instanser. Visst ska det privata ägandet också spela roll och man ska få bygga om en befintlig byggnad. Därför har vi även beviljat större byggen än de ursprungliga. Men stranden ska vara öppen för alla, säger Aphram Melki (C).

Fakta

Strandskyddet infördes 1950

Strandskyddet kom till 1950 för att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv. Nu finns det även för att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Strandskyddet gäller oftast 100 meter från samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Inom zonen är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader.

Källa: Naturvårdsverket