Järfälla ska ta emot fler flyktingbarn

JÄRFÄLLA Järfälla kommun kommer under 2015 att utöka antalet asylplatser för ensamkommande flyktingbarn från 9 till 24.

Det beslutade kommunfullmäktige i går.

Antalet ensamkommande asylsökande barn ökade kraftigt under 2014 och ökningen väntas bestå.

Till och med september 2014 hade 5 000 barn sökt asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många som samma period 2013.

Länsstyrelsen i Stockholms län har därför arbetat fram ett förslag till ökad fördelning av mottagandet 2015, vilket Järfälla nu alltså godkänt.

Avtalet med 24 platser innebär ett mottagande på cirka 35 barn under 2015.