Järfälla vann mot företag

BARKARBYSTADEN En entreprenör som anlitats för ett markarbete men som förlorade uppdraget när kommunen ändrade sig har fått avslag på sin överklagan även i kammarrätten.

Kommunen upptäckte ett fel i utvärderingen av anbuden och gjorde en ny anbudsvärdering. Ett annat företag fick då uppdraget.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten och säger att en upphandlande myndighet har rätt att ompröva tidigare beslut så länge ett kontrakt inte har slutits.

Upphandlingen gjordes i samband med byggandet av en förskola och skola i Barkarbystaden.