Järfälla vill minimera risken för mutförsök

Järfälla skärper ­tonen vid försök att muta tjänstemän och politiker. Allt ska polisanmälas.

Att åklagaren ­nyligen lade ner en mutanmälan väcker politisk förvåning.

Under hösten har Järfälla i form av en uttalad policy skärpt tonen vid misstanke om att någon försöker att muta sig till bland annat byggkontrakt, bygglov eller liknande inom byggsektorn. Samtliga sådana försök ska i fortsättningen polisanmälas, enligt bygglovnämndens ordförande Aphram Melki (C).

– Upprinnelsen är att Järfälla kommer att växa, fort och stort, inte minst med tunnelbana till Barkarby. Det betyder att trycket ökar på alla kommunens förvaltningar. Bygg- och miljöförvaltningen är en av förvaltningarna som tar emot den stora anstormningen.

Aphram Melki säger att de ekonomiska intressen är stora vid byggprojekt och pekar bland annat på Göteborg som ett avskräckande exempel, där mututredningar som rör byggbranschen gjorts.

– Vi vill inte ha den strukturen. Det är oundvikligt att det händer sådana här grejer. Vi kan inte vara så naiva att vi tror att det inte kan hända här, det händer i stora städer både i Sverige och utomlands.

Helena Sandén, generaldirektör på Institutet mot mutor, välkomnar Järfällas initiativ.

– Jättebra att de tar den frågan på allvar, säger hon.

Ökat byggande kan leda till ökad risk för mutor, enligt Sandén.

– Det finns inget som talar emot det, Järfälla är helt rätt ute.

Även Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption, är positiv.

– Det är en ganska klok inställning. Där det finns stora pengar kan det finnas brottslighet, säger han.

Som Lokaltidningen Mitt i kunde berätta förra veckan har åklagaren nyligen lagt ner en anmälan om misstänkt mutförsök vid ett bygglovsärende i Järfälla, i brist på bevis. Enligt Aphram Melki är bestickningsförsöket det första i kommunen och han är förvånad över att ärendet lades ner.

– Där menar jag att vi har polisanmält för att vi tar det på allvar, vi tar inte lätt på det. Det är en principiell fråga. Åklagaren borde ha tagit upp den till behandling.

Fakta

Bygg- och anläggningsbranchen mest utsatt

Antalet anmälningar om mutbrott ligger på cirka 100 per år i landet.

Troligen finns ett stort mörkertal. ”Jag är av den uppfattningen att mycket inte anmäls,” säger Helena Sandén på Institutet mot mutor.

Enligt en undersökning av Brottsförebyggande rådet för åren 2003–2011 är bygg- och anläggningsbranschen den bransch som är mest drabbad av mutor.

Källa: Institutet

mot mutor