Järfällabarns fantasi har gett tåg unika namn

Kallhäll TågEtt, Skrammeltåget, Snålskjutsen och SilverStjärnan, så kommer några av Stockholmstågs 83 nya pendeltåg att heta.

Bakom de fantasifulla namnen ligger barnen från Askungens förskola i Järfälla. Tillsammans med 50 andra förskolor i Stockholm har de varit med och tävlat om att få döpa tågen. Förutom de fina namnen så kommer även förskolans namn att synas på tåget.