Järfällaborna har 8 miljoner i parkeringsskulder

P-böter på vindrutan.
Parkeringsskulderna ökar i Järfälla.
Allt fler struntar i att betala när de lappas. Förra året ökade Järfällabornas parkeringsskuld med hundratusentals kronor.

Järfällaborna blir sämre och sämre på att betala sina parkeringsböter.

Enligt färsk statistik från Kronofogden ökade kommuninvånarnas parkeringsskulder med knappt 400 000 kronor under 2015.

Vid årsskiftet uppgick den totala skulden på hela 7,7 miljoner kronor.

Summan är fördelad på 340 personer, vilket innebär att varje person i genomsnitt har en skuld på knappt 23 000 kronor.