Järfällahus klagan kom för sent

JAKOBSBERG Järfällahus AB tvingas att göra en ny undersökning av krypgrunden i flerfamiljshuset på Vasavägen 97 efter att ha överklagat för sent.

Lokaltidningen Mitt i har skrivit om huset på Vasavägen tidigare, där miljöförvaltningen har kunnat visa att källarfukt kommer in i en bostad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att Järfällahus måste göra en ny undersökning av krypgrunden, ett beslut Järfällahus överklagade, men en överklagan som alltså kom in för sent.

Det innebär att nämndens beslut gäller, eftersom det i lagens mening inte har blivit överklagat, säger miljöförvaltningens handläggare.