Järfällahus ledning tar larm ”på allvar”

HR-chef Sari Carlsson hänvisar till utredningen som genomförs.
HR-chef Sari Carlsson hänvisar till utredningen som genomförs.
Järfällahus HR-chef Sari Carlsson skriver i ett mail att styrelsen tar medarbetarnas brev på allvar – men vill inte svara på frågor om konkreta anklagelser.

Medarbetare på Järfällahus har riktat allvarliga anklagelser om mobbing, utfrysning och kränkningar från ledningens håll.

Företagets VD, Malin Söderman, har inte velat ställa upp på en intervju utan hänvisat till HR-chefen Sari Carlsson, som fått i uppdrag att tillsätta en extern utredning om arbetsmiljön. I ett mail till Mitt i Järfälla skriver hon följande:

Delar av styrelsen för Järfällahus har mottagit en protestlista från ett antal medarbetare som upplever den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt. Styrelsen tar indikationerna på allvar och HR har därför fått i uppdrag att beställa en oberoende utredning av den psykosociala miljön och äger processen för uppföljning baserat på resultatet. Syftet med utredningen är att ta tillvara faktiska resultat och efter det bilda oss en faktisk uppfattning om hur de anställda upplever sin arbetsmiljö. Vi hanterar alla frågor som baseras på listan först efter att resultatet är känt.