Järfällahus pålar sjunkande radhus

Järfällahus lovar nu att åtgärda grunden i radhuslängan Lokaltidningen Mitt i skrev om förra veckan.

Hyresgästen Daniel Resh är dock inte helt nöjd.

Hyresgästerna i Östra Polhem är på väg att köpa radhusområdet av Järfällahus.

Men som Mitt i skrev om förra veckan visar en konsultutredning att åtminstone en av radhuslängorna på Yrvädergränd sjunker med sättningsskador som följd.

Serkan Kemal är ordförande i hyresgästernas förening i Östra Polhem.

– Det kan påverka föreningens ekonomi. I köpeklausulen (som hyresgästerna skrev på förra måndagen) står att Järfällahus bekostar all reparation i den här längan. Det är väldigt bra av dem.

Övriga radhuslängor i området är inte aktuella för åtgärder, uppger Kemal.

– Enligt Järfällahus är det inget att oroa sig för där.

Litar föreningen på det?

– Till hundra procent, säger Serkan Kemal.

Johnny Lennström (M), är ordförande i Järfällahus:

– De skador som finns ska åtgärdas, vi håller på med en upphandling och ska fixa till det här. Vi tar in en konsult.

Daniel Resh som bor i den aktuella radhuslängan på Yrvädergränd 1 till 3 som nu delvis ska pålas, har blandade känslor efter beskedet:

– Det är positivt att Järfällahus erkänner att det är en sättning men det är absolut inte nog, hela längan måste pålas.

Daniel Resh säger att han vet att även fler radhus i området har liknande sättningsskador.

Varför inte hela radhuslängan pålas, eller områdets övriga radhuslängor, kan Johnny Lennström inte ge besked om.

– Jag kan bara förlita mig på våra konsulter. I annat fall har föreningens styrelse också ett ansvar i det här. Om hyresgäster har fler synpunkter får de ta upp det med föreningens styrelse som har accepterat skrivningen i köpeavtalet.