”Järfällahus söker inte statsstöd”

JÄRFÄLLA Den politiska majoriteten i Järfälla tänker inte be om statligt stöd för att renovera Järfällahus bostäder.

I ett svar på en fråga i fullmäktige skriver kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen (M) att Järfällahus tillsammans med kommunen ska hitta sätt att finansiera renoveringarna utan statlig inblandning.

För att betala notan är ett förslag att sälja en del av lägenheterna.