Järfällas bussar ratas – allt fler åker bil i stället

Politikerna i Järfälla vill få fler att åka buss i stället för bil. Men statistiken är omdiskuterad.
Politikerna i Järfälla vill få fler att åka buss i stället för bil. Men statistiken är omdiskuterad.
Sedan 2005 har andelen resande med kollektivtrafik halverats i Järfälla.

Oppositionen kräver nu att kommunen tar reda på varför bussen väljs bort av allt fler.

I SL:s senaste trafikanalys framgår att andelen som reser kollektivt med buss i Järfälla, har halverats sedan 2005–2006. Halveringen beror, enligt kommunens trafikplanerare, på att de som tidigare åkt buss i stället väljer att ta bilen. Under perioden har andelen resande med buss minskat från 19 till 10 procent, enligt SL.

Nu kräver politikerna i Järfälla en kraftfull satsning på kollektivtrafiken, och föreslår att SL genomför förändringar på samtliga busslinjer i kommunen.

Bland annat pekar lokalpolitikerna på att Viksjö helt förlitar sig på busstrafik och att området därför behöver fler och bättre förbindelser till Jakobsbergs station, samt att industriområdena vid Bruttovägen och Datavägen bör få bussförbindelser. Dessutom anser de att nattbusstrafiken i Järfälla, tillsammans med den i Upplands-Bro, är den sämsta i länet och att linjesträckningen för nattbuss 591 måste ses över.

Christian Hoffmann vid SL:s presstjänst, säger att utvecklingen av kollektivtrafikresandet beror på hur man tolkar statistiken.

– Underlaget är väldigt litet när det gäller andelen som åker buss, bil eller som cyklar, vi vet inte hur tillförlitlig den statistiken är, säger han.

Under samma period har antalet påstigande på bussarna i Järfälla däremot ökat, från 43 000 till 47 000 personer, en utveckling som SL tydligare kan belägga.

– Vi har bättre statistik för antalet påstigande, säger Hoffmann.

Björn Lindforss (M), är ordförande i tekniska nämnden i Järfälla:

– Om siffrorna stämmer är det inte en positiv utveckling. På vissa sträckor är det säkert någon som tycker att det är bekvämt att ta bil­en. Sedan är det frågan om statistiken är säkerställd. Undersökningen pekar åt lika olika håll.

Carina Skagerlind (S), andre vice ordförande i tekniska nämnden, tycker inte att argumentet att underlaget är bristfälligt håller. I and­ra jämförbara Stockholmskommuner ökar kollektivåkandet, enligt henne.

– Järfälla avviker så pass tydligt, det måste vara en väckarklocka, säger Skagerlind.

Hon tycker att kommunen måste ta reda på varför Järfällaborna väljer bort kollektivtrafiken.

– Om utvecklingen fortsätter så måste vi göra allt vi kan för att underlätta för kollektiv- och cykeltrafik, säger Björn Lindforss.