Järfällas gränser kan ritas om

Kartan kan komma att ritas om. Bör Veddesta och Barkarby brytas ut till egna kommundelar?
Kartan kan komma att ritas om. Bör Veddesta och Barkarby brytas ut till egna kommundelar?
Bör Barkarbystaden bli en egen kommundel? Bör Veddesta? Den höga byggtakten i områdena har fått kommunen att tänka över indelningen och benämningen på Järfällas områden.

I Barkarbystaden och Veddesta byggs det för fullt. Stadslika kvarter har vuxit fram på kort tid och inom de närmsta åren ska ytterligare tusentals bostäder byggas, tunnelbana ska förlängas och därtill ska verksamheter och samhällsservice utvidgas i båda områdena.

Den höga exploateringstakten och den drastiska skillnaden i stadsbild mellan Barkarbystaden, Veddesta och de äldre delarna av Barkarby har fått kommunen att tänka över kommundelningen. Bör Kyrkbyn och Tingsbyn tillhöra samma kommundel som den nybyggda, stadslika Barkarbystaden, eller bör man tänka om?

Ny utredning pågår

Tjänstemännen på kommunen har därför fått i uppdrag att utreda frågan och ta fram principer för hur en eventuell, ny kommunindelning och namngivning bör gå till.

– Det har vuxit fram nya delar i södra delen av kommunen och då behöver vi veta hur vi ska tänka om vi ska namnge där, säger Marcus Gry som är ordförande i tekniska nämnden och namnberedningen.

– Ska man förhålla sig till naturliga avdelare eller ska man se E18 som en skiljelinje? fortsätter han.

Utredningen har presenterat två exempel på hur nya kommundelar skulle kunna se ut. I det första blir Kyrkbyn och Tingsbyn kvar som delar i det "gamla" Barkarby, medan Barkarbystaden och Veddesta bryts loss till egna kommundelar.

Utredningen har presenterat två exempel på hur nya kommundelar skulle kunna se ut. I det första blir Kyrkbyn och Tingsbyn kvar som delar i det ”gamla” Barkarby, medan Barkarbystaden och Veddesta bryts loss till egna kommundelar.

En del i utredningsarbetet har varit att föra en dialog med modborgarna.

– Man har frågat folk vad de identifierar sig som. Säger de som bor i Barkarbystaden att de bor ”i Barkarbystaden”, eller säger de ”Barkarby”, till exempel, säger Marcus Gry.

Två förslag framtagna

Kommunen har tagit fram två exempel på hur den nya kommunindelningen skulle kunna se ut. Det ena förslaget bryter loss Barkarbystaden, inklusive Kyrkbyn och Tingsbyn, till en egen kommundel. Det andra låter ”byarna” vara kvar i gamla Barkarby, men bryter loss Barkarbystaden och Veddesta till egna, nya kommundelar.

Förslag 2: Barkarbystaden, inklusive Kyrkbyn och Tingsbyn, bildar en egen kommundel.

Förslag 2: Barkarbystaden, inklusive Kyrkbyn och Tingsbyn, bildar en egen kommundel.

Men förslagen ska bara ses som exempel. Utredningen pågår och ingenting är spikat. Men en sak kan Marcus Gry lova: invånarnas egna synpunkter kommer vägas in.

– Om samtliga i Barkarbystaden säger att de identifierar sig som att de bor i Barkarbystaden så kommer det tas med i rapporten, och då tror jag inte man kör över dem, säger han.