Järfällas arbete mot kvinnovåld – sämst i Stockholm

Upplands Väsby tvättstugekampanj mot våld i nära relationer
Rapporten rör inte bara mäns våld mot kvinnor, utan även lidandet hos de barn som lever i hem där mamman utsätts för hot och våld.
Järfälla och Ekerö hamnar på delad sista plats i Unizons Kvinnofridsbarometer, där föreningen granskat kommunernas jobb mot kvinnovåld. Järfällas ideella kvinnojourer får bara pengar ett år i taget, och kommunen har inte heller mätbara mål eller beslutad handlingsplan.

I rapporten hamnar Järfälla och Ekerö sist av alla kommuner i Stockholm, och på plats 144 av 176 i hela Sverige. Betyget har de fått av föreningen Unizon som för tredje gången publicerar sin rapport Kvinnobarometern.

Nationell plan efterlevs inte

Riksdag och regering har tagit fram en handlingsplan, men den når inte ända ut i kommunerna och blir verklighet, skriver Unizon i sin rapport.

Och när de jämför hela landet med sina rapporter från tidigare år är de besvikna på att det inte görs tillräckligt med framsteg (varken Järfälla eller Ekerö medverkade dock 2015 och 2017).

– Det går alldeles för långsamt. Det är dags att kommunerna prioriterar arbetet med att mäns våld mot kvinnor och barn upphör, säger Olga Persson, generalsekreterare för Unizon.

Rapporten bygger på intervjusvar

Unizon består av 140 jourer för kvinnor, tjejer, ungdomar, och de som utsatts för sexuella övergrepp. I deras rapport har kommunerna själva fått svara på frågor om hur de jobbar med våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I statistiken från rapporten står det vad Järfälla svarat på varje fråga, och ger en fingervisning om vad deras betyg bygger på. Järfälla kommun har inte några mätbara mål kring hur arbetet går, beslutat om någon arbetsplan, eller satt av pengar för just det här ändamålet. De har heller inte utvärderat hur arbetet har gått, under de senaste två åren.

Kommunen delar ut pengar till ideella kvinnojourer, men beslut om att dela ut de här pengarna tas bara en gång om året. Ideella tjej- och ungdomsjourer får inget ekonomiskt stöd av kommunen.

Även positiva åtgärder tas upp

Men kommunen har däremot svarat att de ser till att alla som jobbar inom socialtjänsten har grundläggande kunskaper när det gäller våld mot kvinnor. För att förändra attityder kring genus och våld har kommunen också haft regelbundna aktiviteter, under de senaste två åren.

Sett i hela landet är det bara fyra av tio kommuner som har mätbara mål för arbetet mot kvinnovåld, och hälften har inte utvärderat arbetet de senaste två åren.

Mitt i har sökt representant för socialnämnden i Järfälla kommun för en kommentar.

 

Fakta

Urval av Järfällas svar i rapporten

  • Kommunen svarar att de inte har tagit beslut om en handlingsplan för arbetet med kvinnovåld. De har heller inte öronmärkt och satt av pengar för ändamålet.

  • Kommunen delar inte ut pengar till ideella tjej- eller ungdomsjourer. Ideella kvinnojourer får pengar, men beslut om det tas endast ett år i taget.

  • De svarar däremot ja på att de ser till att alla medarbetare inom socialtjänsten har kunskaper som behövs, när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  • I kommunen finns även en tillsvidareanställd kvinnofridssamordnare, och en kvinnofridshandläggare.

Källa: Kvinnofridsbarometern 2019