Järfällas elnät nedgrävt efter års arbete

Kjell Eriksson, projektledare på Vattenfall.
Kjell Eriksson, projektledare på Vattenfall.
vattenfall- elprojekt stockholms ström järfälla
De röda linjerna markerar var kraftledningar grävts ned.
vattenfall- elprojekt stockholms ström järfälla
Sammanlagt har en sträcka på 14 kilometer schaktats och fyllts med rör och ledningar.
Som en del av projektet Stockholms ström beslutades för flera år sedan att Järfällas elledningar skulle grävas ner, för att göra mer mark användbar och modernisera nätet. Efter flera års grävande är nu projektet äntligen klart.
–Det har gått jättebra alltihop, över förväntan faktiskt, säger Kjell Eriksson som är projektledare på Vattenfall.

Sedan december 2015 har en entreprenör i Vattenfalls regi grävt ner elledningar genom Järfälla. Sammanlagt är det 14 kilometer som har schaktats, sedan har rör lagts ner för att sedan fyllas på med kablar.

Merparten av arbetet blev klart i december 2016 och under våren har några sista justeringar gjorts, och vid transformatorstationen i Kallhäll återstår ännu en del arbete. Men om allt går enligt planerna kan luftledningarna i Järfälla plockas ner för gott redan nästa vår. Enligt projektledaren från Vattenfall, Kjell Eriksson, har arbetet gått förvånansvärt smärtfritt.

– Det har gått jättebra alltihop, över förväntan faktiskt. Vi har haft väldigt små bekymmer, och kommunikationen med de boende har varit positiv, folk har varit nyfikna på vad vi håller på med, säger Kjell Eriksson.

Före arbetet fanns en oro över att marken där kablarna grävdes ner skulle förstöras, men inte heller det tycker Kjell Eriksson har varit ett problem.

– Jag var på ett ställe vid Mälarvägen upp mot Viksjö där vi hade en jättestor skarvgrop där tolv kablar skulle mötas. Nu såg jag bonden plöja åkern över platsen där vi grävt, säger Kjell Eriksson.

– Det syns inte helt enkelt. Jag har väldigt svårt att tro att någon skulle kunna se var vi grävt. Det finns ställen längs med vägen där naturen inte återhämtat sig än, men det tar sig väldigt fort. Spåren försvinner väldigt snabbt, säger Kjell Eriksson.

Arbetssättet, att först gräva ner rör och sedan skjuta in kablar, valdes för att ha så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Men det medför också risker.

– Vid några ställen var vi nervösa, som när vi var tvungna att borra 120 meter genom berget vid Mälarbanan för att sedan skjuta in kablar. Men det gick bra, säger Kjell Eriksson.

Kablarna som skjutits in i rören kommer att driftsättas med 70kv spänning, men är förberett för 130kv, som är en högre och numera vanligare spänning – så småningom är tanken att spänningen i Storstockholms elnät ska höjas till 130 kv.