Järfällas ungdomar vill ha fler fritidsgårdar

Mer att göra, säger Järfällas ungdomar.
Mer att göra, säger Järfällas ungdomar.
”Saker som man kan göra med lite pengar. Det enda man kan göra här är att äta mat och köpa kläder. Jag vill göra något”. Så skriver en av ungdomarna som deltagit i undersökningen om välmående i Järfälla. Och personen är inte ensam; Järfällas ungdomar vill ha ännu mer att göra.

Ungdomarna i Järfälla vill ha fler fritidsgårdar. Det framgår av den årliga undersökningen LUPP, utförd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Undersökningen genomfördes i Järfälla kommun, på högstadiet i årskurs åtta samt på gymnasiet i årskurs två. I undersökningen får ungdomarna svara på frågor om allt från familjens ekonomi, trygghet, skola och politik till hälsa och fritid.

Undersökningen påpekar bland annat vikten av vad ungdomar gör utanför hem och skola, där forskning bland annat visat att fritidsaktiviteter har positiva effekter för såväl hälsa som sociala aktiviteter.

Vill ha fler gårdar

Men vad vill ungdomarna göra? Och är de nöjda med det som finns? Många tycker att det finns gott om saker att göra i Järfälla, men speciellt tjejer i årskurs två på gymnasiet tycker att det saknas fritidsaktiviteter som passar dem. Många skulle gärna se att det fanns fler fritidsgårdar, och att de som fanns hade generösare öppettider.

Här märker Järfälla ut sig mot rikssnittet (av de kommuner som valt att delta i undersökningen, reds anm.), där 41 procent av gymnasietjejerna svarat att det finns väldigt lite/ingenting att göra, medan den siffran är 48 procent i Järfälla.

Senast för ett år sedan skrev Mitt i om den mobila fritidsledaren som skulle ta sig till ungdomarna i Jakobsberg, eftersom det inte fanns någon lokal för en fritidsgård. Hur har det gått med det? Pernilla Järverot är Kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun.

– Vi har två uppdrag. Dels att ha mobila fritidsledare, dels att öppna en fritidsgård i Jakobsbergs centrum. Vi har ännu inte hittat någon lokal, däremot har vi tillsatt ännu en mobil fritidsledare, säger hon.

På er hemsida går att läsa att fritidsgårdarna ska ”motsvara ungdomars behov”, tycker du att ni uppfyller det?
– Jag tycker att vi gör ett väldigt bra jobb, men jag tycker inte att vi uppfyller detta fullt ut. Undersökningar visar att ungdomar som besöker oss är nöjda med det vi gör, men vi kan göra mer och nå fler. Det som är roligt är ju att de i enkäten tycker att det är viktigt med fritidsgårdarna. Det behöver vi få höra.

Unga killar nöjda med livet

Värt att nämna är att undersökningen också visar att killar i årskurs 8 är mer nöjda än övriga grupper i nästan alla frågor som finns under avsnittet ”nöjdhet med livets olika delar”, där man bland annat frågar om familjens ekonomi, fritid, livet i stort och utbildning. Killarna i årskurs åtta sticker särskilt ut vad gäller livet i sin helhet samt fritiden.