Järfällas ungdomar super allt mindre

Över hälften av niondeklassarna i Järfällas skolor dricker inte alkohol. Antalet nyktra ungdomar har ökat stadigt de senaste åren.

Samtidigt är det fler som säger att de har provat droger.

Förra veckan presenterades Stockholmsenkäten som görs av länsstyrelsen i Stockholm vartannat år. Undersökningen mäter bland annat ungdomars drog-, alkohol- och tobaksvanor. För Järfällas del var det till stor del goda nyheter.

Både rökning och drickandet fortsätter att sjunka. 57 procent av niondeklassarna i Järfälla uppger att de inte dricker, jämfört med 52 procent för två år sedan och 36 procent 2008.

Ulf Pettersson, drog- och brottsförebyggande samordnare på kommunen, gläds över siffrorna. Han tror att det framför allt handlar om att ungdomars sociala liv har förändrats.

– Sitter du framför datorn och umgås med dina vänner eller flirtar med någon kanske, så finns inte samma behov av att vara berusad.

En annan anledning till att färre ungdomar dricker är att föräldrar inte bjuder på alkohol hemma i samma utsträckning som förr. De senaste tio åren har andelen ungdomar som säger att de får alkohol hemma halverats. Ulf Pettersson menar att Systembolagets och Folkhälsoinstitutets kampanjer ligger bakom.

Den enda plumpen i protokollet är att fler niondeklassare har testat narkotika. 9 procent säger att de har testat, jämfört med 6 procent för två år sedan. Det är främst pojkarna (12 procent) som står för ökningen.

– Om de här pojkarna fortsätter att använda droger finns det en risk att det är de som lär nästa generation att göra samma sak om några år, säger Ulf Pettersson.

Det handlar det nästan uteslutande om cannabis och olika nätdroger som liknar cannabis.

– Det är framför allt nätdrogen Spice som ökar. De säger att det är syntetisk cannabis, men man undrar vad det är i det där egentligen. Vi har haft flera fall där ungdomar har varit nära att dö, säger Juan Figueroa, läkare på Maria ungdom i Stockholm.

Han menar att ökningen dels beror på normalisering dels på ökad tillgänglighet.

Fakta

Färre röker och snusar

Antalet ungdomar i Järfälla som röker eller snusar fortsätter att sjunka. Bland niondeklassarna är det 10 procent som använder tobak och i årskurs två på gymnasiet är det 19 procent.

11 procent av Järfällas niondeklassare storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden, på gymnasiet är det 30 procent.

Ungdomarna får oftast tag på alkohol är genom vänner syskon.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm