Järnåldersgravar kan ha skadats av bygge

Gravar från brons- eller järnåldern kan ha förstörts när en stallägare i Värmdö skulle bygga en rastplats för hästar.

Nu kartlägger ­länsstyrelsen skade­görelsen, som kan få ett rättsligt efterspel.

Stenarna, som enligt länsstyrelsens noteringar ska vara åtta gravar från brons- eller järnåldern, ligger på en Värmdöföretagares mark. Enligt kommunantikvarie Maria Legars rör det sig om åtta cirklar fyllda med stenar.

Hon fick kännedom om att fornlämningen delvis kan vara förstörd efter att förbipasserande, tidigare i somras, hörde av sig till kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsförvaltning för att de irriterade sig på tomtens stora schaktmassor.

Maria Legars åkte ut för att med egna ögon se vad som hänt.

– Det var allvarliga skador på gravfältet. Man såg att stenar pressats åt sidan. Enligt min bedömning har någon kört på dem med ett fordon, säger hon.

Även en antikvarie från länsstyrelsen undersökte gravfältet och konstaterade då att man bara kunde hitta fyra eller eventuellt fem av de åtta gravarna. Resten hade förmodligen täckts av jord. I förra veckan gick ett arkeologiföretag till botten med eventuella skador. När företaget lämnat sin rapport till länsstyrelsen blir det upp till en åklagare att ta ställning till om mark­ägaren ska åtalas.

Ett eventuellt åtal skulle i sådana fall handla om att markägaren inte sökt tillstånd innan han startade schaktarbetet. Men också om att området runt gravarna, det så kallade fornlämningsområdet, till stora delar täckts över. Och sist men inte minst om att gravar kan ha förstörts och lagts under jord.

– De här fornlämningarna berättar ju om hur samhället vi lever i kom till. De är en ovärderlig bit i ett större pussel från en tid då vi inte hade något skriftspråk, säger Maria Legars.

Värmdöbon som äger marken och som utfört schaktarbetet säger att han hela tiden varit väl medveten om var gravarna ligger.

– Vi har inte kört över någon grav och inga stenar har skadats. Allt vi har gjort är att vi har lagt schaktmassorna bredvid, säger han.

Fakta

Gravar från brons- och järnålder

I Värmdö kommun finns 64 kända gravar eller gravfält från järnåldern och 20 från bronsåldern. De ligger i anslutning till en gård eller en by.

Tidsuppskattningarna är dock grova, då de flesta gravar aldrig har grävts ut.

Typiskt för gravar från äldre järnåldern är att de kan ha olika former: runda, kvadratiska eller tresidiga. Under yngre järnåldern var gravarna ofta höga och runda.

Bronsåldersgravar kan vara i form av högar eller skeppssättningar.

Källa: Värmdös kulturminnesprogram