ANNONS

Farlig järnvägskorsning i Fagersjö åtgärdas

Järnvägskorsningen vid Fagersjövägen utreds.
Järnvägskorsningen vid Fagersjövägen utreds.
Tolv järnvägsövergångar i Stockholms län är så trafikfarliga att de bör åtgärdas, konstaterar Trafikverket. En av dem är järnvägskorsningen vid Fagersjövägen.
ANNONS

Enligt Trafikverket bör tolv järnvägskorsningar i Stockholms län byggs om, röjas för bättre sikt eller slopas helt. En av dem som utreds och ska åtgärdas är järnvägskorsningen vid Fagersjövägen.

Under våren och sommaren har 180 plankorsningar i landet identifierats, som bedöms ha förhöjd olycksrisk.

På den statliga järnvägen finns totalt 6 500 plankorsningar, varav 3 500 är obevakade utan ljud- och ljussignaler och bommar.

Korsningar slopas

Korsningen på Esplanaden i Sundbyberg slopas helt, likaså den på Fristadsvägen i Stockholms stad.

Utöver listan på 180 farliga korsningar i landet genomför Trafikverket åtgärder i samband med större banupprustningar. Under perioden fram till 2025 är det ytterligare nära tusen plankorsningar som ses över.

Bättre sikt

Dessutom åtgärdas brist på sikt genom röjning av sly och avverkning av skog på cirka 100 obevakade plankorsningar per år fram till 2025.

Fakta

Farliga järnvägskorsningar i Stockholm stad.

Södertälje Skillöt 2: Får säkerhetshöjande åtgärder 2020

Nynäshamn Ösmo fors: Får ägovägsbom 2023

Sundbyberg Esplanaden: Slopas 2024 eller senare

Stockholm Fristadsvägen: Slopas 2023

Stockholm Fagersjövägen: Utredning pågår

Stockholm Sulkyvägen: Slopas 2024 eller senare

Södertälje Hölövägen: Planskildhet 2021

Södertälje Tallvägen: Utredning pågår

Solna serviceväg: Slopas 2024 eller senare

Södertälje vanlig väg: Utredning pågår 2023

Nynäshamn plattformsövergång Nynäsgård norra: Slopas 2023

Södertälje vanlig väg: Utredning pågår 2023

Källa: Trafikverket