Järnvägskorsning kräver diskussion

DANDERYD I det förslag till avsiktsförklaring som återremitterades av kommunfullmäktige i november 2010 angavs att en avsikt var att skapa en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Danderydsvägen vid Djursholms Ekeby.

Nu ska kommunen diskutera frågan med SL igen.