Järva rent och snyggt skrotas

mostphotos
Nu ska städverksamheten avvecklas. Över 200 föreningar berörs.
Miljonbelopp har gått till städprojektet Järva rent och snyggt, som i höst fick hård kritik i en extern granskning.
Nu ska städverksamheten avvecklas. Över 200 föreningar berörs.

Mitt i har tidigare berättat om att miljonsatsningen Järva rent och snyggt sågades i en extern rapport, av förtaget Kontigo.

Anledningen är, menar förtaget Kontigo, att det inte går att fastställa om projektet skulle ha minskat nedskräpningen i området.

Allvarliga brister

Granskningen visar också på flera allvarliga brister.

Bland annat brister kontrollen av föreningarna som får bidrag. En del av föreningarna uppfattas också som oseriösa.

Kontigos slutliga bedömning är att verksamheten, ”antingen måste avvecklas, eller utvecklas”.

I december fattades beslutet att avveckla i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Omkring fyra miljoner per år har gått till städprojektet Järva rent och snyggt.

I verksamheten, som pågått i femton år, ingår 227 föreningar, som får bidrag i utbyte mot att de hjälper till att städa utemiljön i Järva och som nu berörs av nedläggningen.