Barn från Järva spelar med proffsmusiker

Arkivbild.
Arkivbild.
På torsdag besöker 180 barn från Husby, Rinkeby och Tensta Kungliga Musikhögskolan för att uppleva och skapa musik tillsammans med professionella musiker.
Musikhögskolan hoppas att besöket ska locka framtida elever från Järva.

180 barn i åldrarna 9-12 år från skolor i Järvaområdet får under en hel dag på Kungliga Musikhögskolan (KMH), en av världens mest moderna musikhögskolor, möta deras symfoniorkester, uppleva olika musikgenres och instrument, samt i olika workshops själva prova på att skapa musik.

Vill locka fler att söka

Genom besöket får Kungliga Musikhögskolan en möjlighet att visa upp sin verksamhet för barnen, sprida information om högskolan, samt nå nya elevgrupper och på så vis bredda sin rekrytering.

Besöket på KMH den 16 november är en del av projektet Rum för skapande, ett projekt inom Kulturskolan Stockholm med stöd av Statens kulturråd. Projektets syfte är att nå fler barn och ungdomar i stadens yttre stadsdelar, däribland Tensta, Rinkeby och Husby.

Nå fler barn från ytterområdena

Projektet initierades utifrån utredningen Skillnadernas Stockholm där det framkom att kulturskolan har utmaningar med att nå barn och ungdomar i stadens yttre delar. Syftet med bidraget från Statens kulturråd är att göra kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta.

I arbetet med en långsiktig förändring för Järva initieras och genomförs under 2017-2018 samarbeten mellan Kulturskolan Stockholm och 15 skolor och sex ungdomsgårdar i Järva, samt med flera externa partners varav Kungliga Musikhögskolan är en.