Järvaärenden på kvällens kommunfullmäktige

Bo Sundin (M).
Bo Sundin (M).
I eftermiddag/kväll är det kommunfullmäktige i Stockholms stad.
Ett par Järvaärenden finns med på dagens föredragningslista.
Bland annat en interpellation om Akalla busstorg.

Snart börjar kommunfullmäktigesammanträdet. På dagordningen finns några Järvaärenden med på listan.

På kvällens dagordning finns annat en interpellation av Bo Sundin (M) gällande Akalla busstorg. Bo Sundin har tidigare tagit upp frågan om otryggheten vid busstorget. Han vill ha svar på följande frågor från ansvarigt borgarråd:

  1. Vilka åtgärder planerar du för att öka tryggheten kring Akalla busstorg?
  2. Vilka planer finns för förbättrad belysning för ökad trygghet?
  3. Har staden någon dialog med berörda fastighetsägare kring hur man kanutveckla området kring Akalla torg?
  4. Vad händer med de tidigare planerna på att bygga nya fastigheter påAkalla torg?
  5. Vilka etableringar planera du kring busstorget för att öka aktiviteterna där?Följ kommunfullmäktige live på webben för att höra om Akalla busstorg tas upp för diskussion bland politikerna. Läs mer om hur du lyssnar på Stockholms stads hemsida.