Järvabadet blir 80 miljoner kronor dyrare

Här vid Eggeby gård planeras badet.
Här vid Eggeby gård planeras badet.
Får tre bassänger och blir 80 miljoner dyrare.
Får tre bassänger och blir 80 miljoner dyrare.
Från början var det tänkt att kosta 230 miljoner kronor. Men nu har budget stigit till 310 miljoner enligt ett nytt förslag för Järvabadet.

Mitt i har tidigare berättat om att Järva ska få sitt första utomhusbad. Det föreslås att bli vid Eggeby Gård på Järvafältet och bestå av tre bassänger – en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de yngre barnen. 50-metersbassängen ska kunna delas in i två delar, en vanlig 25-meterbassäng och den andra delen som en undervisningsdel med lägre djup.

Enligt en grov första uppskattning från fastighetskontoret skulle badet kosta 150 miljoner kronor. I inriktningsbeslutet från i januari i år hade summan stigit till 230 miljoner, men nu, tio månader senare, har budgeten gått upp till 310 miljoner kronor. Anledningen är att det krävs större ytor för den tekniska utrustningen än vad man först trott. Även själva badområdets yta har utökats, detta för att anläggningen ska kunna bli mer familjevänlig.

Beslutet att genomföra bygget av badet kommer att tas på fastighetsnämndens möte den 17 oktober. Efter det kommer entreprenör att upphandlas och byggstart är planerad till våren 2018. Om allt sedan går enligt planen ska badet kunna öppna till sommaren 2019.