ANNONS

Färre Järvabebisar när krisen kommer

Färre bebisar föds i Järva
2018 föddes sammanlagt 1161 bebisar i Järva. 2010 föddes 1355 bebisar i stadsdelen.
Det föds allt färre bebisar i Järva. Detta trots att befolkningen ökar. Nu kan ännu färre bebisar födas i stadsdelarna – experten förklarar varför.
ANNONS

Vi står inför bistrare tider. Det råder inte bara klimatkris, utan enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport bromsar dessutom ekonomin in.

Detta väntas få konsekvenser – inte minst för hur många bebisar som föds.

Färre barn i sämre tider

Vid sämre tider, som sämre ekonomi, går antalet födslar ned, något som har skett även historiskt vid sämre tider, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.

– Det hänger ihop med ekonomin, för att starta en familj krävs att man har ordentliga inkomster och har rätt till föräldraförsäkring.

Kvinnorna i Stockholms län föder färre barn än förut. En kvinna här beräknas föda i snitt 1,66 barn under sitt liv, om fruktsamheten förblir densamma som 2018. År 2010 var fruktsamhetstalet 1,98, enligt SCB.

Om konjunkturen svänger neråt kan bebisarna bli ännu färre.

– Om det händer något med konjunkturen påverkar det ännu mer, säger Gunnar Andersson.

Färre bebisar per kvinna i kommunen

I Stockholms stad väntades en kvinna i snitt föda 1,88 barn år 2009. Nu är den siffran 1,57.

2018 föddes sammanlagt 1161 bebisar i Järva (Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta). 2010 föddes 1355 bebisar i stadsdelen – och nu kan de alltså bli ännu färre.

ANNONS

Fruktsamhet per kommun, Stockholms län

Antal barn som kvinnor beräknades föda under sitt liv i snitt, 2009 respektive 2018.

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal födda, Stockholms stadsdelar

Antal barn som fötts i Stockholms olika stadsdelar 2010 respektive 2018.

Källa: Stockholms stad

Bebisar i dag – arbetskraft i morgon

Färre bebisar betyder inte bara fler lediga platser på BB och lugnare på öppna förskolan. Bebisar växer så småningom upp.

Vad får minskad fruktsamhet för följder?

– Om det bara är en lätt nedgång får det inte så stora konsekvenser. Får vi en långvarig lågkonjunktur påverkar det på lång sikt, med färre förvärvsarbetande. Men då krävs stora nedgångar, säger Gunnar Andersson

Går utvecklingen att motverka?

– Det är kanske något man får leva med. Konjunkturer går upp och ned. Om man tittar på det historiskt så har fruktsamheten under upp- och nedgångarna tagit ut varandra, säger Gunnar Andersson.