Järvabo – på vilket sätt värnar du om miljön?

Järvabor
Järvabo - på vilket sätt är du miljömedveten?
Järvaborna upplever sig som mest miljömedvetna i Stockholms stad, enligt länsstyrelsen senaste medborgarundersökning.
Mitt i frågade Järvabor på vilket sätt de värnar om miljön.

Uppfattar du dig som miljömedveten?

Den frågan ställdes till 18 000 personer i åldern 18-85 år i Stockholms län.

Av de tillfrågade i Rinkeby-Kista svarade 85,3 procent att de är miljömedvetna och i Spånga-Tensta ansåg 79,3 procent av de tillfrågade att det var miljömedvetna.

Det gör att Järvabor anser sig mest miljömedvetna i hela Stockholm stad.

Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Fråga:

Järvabo – på vilket sätt värnar du om miljön?  

Binta Blackout

Ålder: 28 år

Bor: Arbetar i och har familjen i Rinkeby. Bor nu i Jordbro.

Yrke: Danslärare

– Först och främst äter jag inte kött och så källsorterar jag. Sen tänker jag mycket på vilka typer av produkter jag köper.

 

Jeanette Pineda

Ålder: 78 år

Bor: Rinkeby

Yrke: Pensionär

– Jag är före detta dagmamma och yrkesskadad, jag kan inte låta bli att berätta för folk hur de ska källsortera. Jag åker också kollektivt för att värna miljön.

 

Abdikadir Maalim

Ålder: 43 år

Bor: Rinkeby

Yrke: Anställd av Stockholm stad

– Jag kör sällan bil, utan väljer buss eller tåg i första hand med tanke på klimatförändringar.