Järvabor mest missnöjda

Järva 81,6 procent av invånarna i Rinekby-Kista trivs på det hela taget med livet. I Spånga-Tensta trivs 85,7 procent. Även om det alltså rör sig om en stor majoritet hamnar stadsdelarna ändå på jumboplats i länsstyrelsens årliga medborgarundersökning. I Stockholm som helhet uppger 92,1 procent att de trivs med livet, och allra nöjdast är Kungsholmsborna av vilka 97,6 procent trivs.

På Kungsholmen anser också 94,1 procent att de har en meningsfull fritid, vilket endast 75,7 procent av invånarna i Spånga-Tensta och 76,2 procent i Rinkeby-Kistaborna tycker. 79,8 procent av Rinkeby-Kistas invånare är nöjda med sitt boende. I Spånga-Tensta ligger den siffran tre procentenheter högre.