ANNONS

Järvaelever höjer betygen på fritiden

Omkring 165 elever får läxhjälp i Järva och majoriteten höjer sina betyg.

– Det känns inte som skola utan som att man träffar kompisar och lär sig saker, säger Hasti Barzanji, 16.
ANNONS

Hasti Barzanji är en av 30 elever som får läxhjälp på Rinkebyskolan två gånger i veckan av tre läxhjälpare.

Stiftelsen Läxhjälpen i Järva finns också på Bredbyskolan, Hjulstaskola, Ross Tensta gymnasium och Husbygårdsskolan.

– Mina lärare gav mig rådet att söka läxhjälp och därför började jag, säger Hasti Barzanji.

Nu har han höjt betygen i alla ämnen och är bara icke godkänd i ett ämne.

– Det känns inte som att man går i skola, utan mer som att man träffar kompisar och lär sig saker samtidigt.

– Jag trodde inte att jag skulle kunna höja betygen så mycket, jag är glad och nu kan jag köra mitt race i livet bättre.

Läxhjälpen är individuellt anpassad och fokus ligger på de för eleverna aktuella läxorna med extra koncentration på kärnämnena. Eleven skriver i starten kontrakt och tillsammans med sin läxhjälpare utformar de även sin egen studieplan med tydliga, konkreta mål.

Läxhjälparna är högskolestudenter från olika inriktningar, som jobbar avlönade under minst en termin.

Nicole Etminan arbetar med läxhjälp sedan 2010.

ANNONS

– Det är bland de bästa jobb man kan ha. Det är så givande. En elev var icke godkänd i alla ämnen, på tre månader hade eleven godkänt i alla ämnen utom ett.

Under läsåret 20102011 höjde de Järvaelever som deltar i snitt sina betyg i fem ämnen per elev. Höjningar gjordes i allt från ett till 13 ämnen. Läxhjälpen samarbetar bland annat med skolor, HSB, Svenska bostäder och Familjebostäder i Järva.

Fakta

Mer än hälften höjde ett betyg

Källa: Läxhjälpen