Järvafältet ska skyddas

JÄRVA I det förslag som länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i länet pekas ut som riksintressen för friluftslivet. Ett av dem är Järvafältet.

– En utgångspunkt har varit att områdena ska ha så stora friluftsvärden att de är attraktiva för såväl svenska som utländska besökare, säger ­Rebecca Strömberg vid länsstyrelsen.

Områden av riksintresse skyddas enligt miljöbalken mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Länsstyrelsen har i uppdrag att se över vilka områden i länet som är lämpliga att skyddas som riksintressen för friluftslivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013 till Naturvårdsverket.