Järvatjejer har bäst självförtroende i stan

Stockholmsenkäten 2016
Skillnaden mellan könen är minst i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.
Där killarna mår bra och känner sig nöjda med livet har ofta tjejerna sämre självförtroende. Men inte i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Här mår killarna lite sämre och tjejerna mycket bättre än snittet.

Att pojkar generellt mår bättre än flickor är en trend man kunnat se länge i sen såkallade Stockholmsenkäten som staden genomför varannat år. Fler pojkar tycker ofta att det är riktigt härligt att leva, de är mer nöjda med sitt utseende och mår allmänt bättre. I gengäld har flickorna oftare ont i huvudet, svårt att sova och känner sig oroliga utan att veta varför.

Tittar man på diagram över hur niondeklassare svarat på enkäten om psykisk hälsa verkar en genomgående trend vara att ju bättre självförtroende killarna har, desto sämre mår tjejerna. Men stadsdelarna i Järva sticker ut från mängden. Här är skillnaden mellan flickornas och pojkarnas svar inte alls lika stor.

Stockholmsenkäten

Elever som är nöjda med sit utseende

– Man kan säga att våra grabbar verkar ha något sämre självförtroende än snittet, även om skillnaden där inte är så stor, medan tjejerna i Järva ligger väldigt högt när det kommer till frågor om utseende och om man vill ändra på sig själv, säger Michael Frejd, preventionssamordnare i Spånga-Tensta.

I Spånga-Tensta svarar 61 procent av tjejerna att de ofta eller ganska ofta är nöjda med sitt utseende. Det är hela tio procentenheter över kommunsnittet. Killarna i stadsdelen ligger strax under snittet, vilket gör gapet mellan könen minst i staden. De tjejer som är mest nöjda med sitt utseende bor i grannstadsdelen Rinkeby-Kista. Samma mönster syns på diagrammet över elever som skulle vilja ändra mycket på sig själva.

 

Stockholmsenkäten 2016

Elever som skulle vilja ändra mycket på sig själva

Även på frågan om man ofta tycker att det är riktigt härligt att leva är skillnaden mellan könen minst Järvaområdena. I det här fallet beror det mindre gapet främst på att killarnas stapel ligger väldigt lågt, framför allt i Spånga-Tensta. Den högsta stapeln finns i Bromma, där hela 81 procent av pojkarna ofta tycker att det är riktigt härligt att leva.

Stockholmsenkäten 2016

Elever som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva

Brommapojkar hamnar i topp på många av enkätens frågor. De uppger högst grad av psykisk hälsa, de har sällan huvudvärk och är ofta nöjda med sitt utseende. Här är också gapet mellan könen väldigt stort. På frågan om man skulle vilja ändra mycket på sig själv ligger flickornas stapel näst högst i staden medan pojkarnas är näst lägst.

– Det har väl med framtidstankar att göra. Grabbarna i Västerled kanske inte behöver oroa sig så mycket utan lever utan att bekymra sig över morgondagen. Våra killar lever med en annan utsatthet och tänker hur ska det gå, ska jag få något arbete, och sådana tankar som man inte känner på samma sätt i de socioekonomiskt starkare områdena, säger Michael Frejd, preventionssamordnare i Spånga-Tensta.

Järvatjejernas goda självförtroende tror Spånga-Tenstas preventionssamordnare delvis kan förklaras av hur enkäten genomförs.

– Den här enkäten äger rum i en klassrumssituation och jag tror att det kan ha en inverkan på hur man svarar. Tjejerna har bättre skolresultat och sitter i sin trygga miljö i skolan och känner sig ganska nöjda med livet när de svarar på de här frågorna. Men det beror ju också på hur man pratar med varandra och det kanske inte läggs så mycket fokus på utseende här, men det är ju svårt att säga, säger Michael Frejd.

Hela enkäten går att ta del av på Stockholms stads hemsida.