ANNONS

Jästfabriken skaffar luftrengörare efter klagomål

Lukten från Jästboalget i Rotebro retar en del.
Jästbolagets fabrik öppnade 1893 i Rotebro.
För Rotebroaren Anders är det ingen nyhet att det ibland stinker från fabriken, men det är på tiden att bolaget gör något åt problemet tycker han.
– Det luktar ruttet, som sur fisk, säger han.
ANNONS

Anders har bott i Rotebro i över 30 år och ständigt känt lukten från Jästbolagets fabrik. Men ibland är det värre än vanligt och nu har han tagit ärendet till länsstyrelsen i Stockholm.

– Det är inte det att det luktar jäst. Det luktar sur fisk – ruttet! säger Anders.

”Inget farligt”

Jästbolaget tycker att det är tråkigt att de boende i närheten störs av lukten, men påpekar att det i alla fall inte är någonting farligt.

– Lukten kommer från vår process som hanterar spillvatten från jästproduktionen och ingår för övrigt som en beståndsdel i ett ekologiskt gödningsmedel som används på åkrarna till ekologisk produktion, säger Anna Bjur på Jästbolaget.

Spillvattnet mellanlagras i tankar utomhus och just under den vecka som Anders nämnde i sitt klagomål hade mer spillvatten än vanligt lagrats.

– Det är ju en förklaring men det är ju ingen ursäkt, säger Anders.

Fabriken släpper ut luften från indunstaren på hög höjd och normalt sett späds luften och avger ingen lukt för de boende i omgivningen. Emellanåt kan dock vindar och väderförhållanden medföra att den illaluktande luften istället trycks ner i området. 

ANNONS

Luftrenare på gång

Jästbolaget vill dock göra så mycket som möjligt för att inte störa sina grannar och har sedan många år arbetat med ett luktreducerande arbete av omtanke för människor och miljö, men utan särskilt stor framgång. Nu tror de dock att de har hittat en lösning.

– Det är en utrustning som ska rena luften med bland annat ozon. Installationen pågår men kommer inte att vara klar förrän till årsskiftet, säger Anna Bjur på Jästbolaget.