ANNONS

Jätteborr ska gå intill villaidyllen

En slutlig ansökan har nyligen gjorts för kabeltunneln som ska borras genom hela Danderyd.

Nu varnas för utdraget buller och skador på hus.

Totalt berörs runt 1 150 villaägare, bostadsrättsföreningar och företag i kommunen.
ANNONS

Den enorma borren ska börja sin resa i Anneberg. Därifrån fortsätter den förbi Danderyds kyrka, Mörby centrum och sjukhuset för att så småningom komma upp vid Skanstull i Stockholm.

Syftet är att dra elkabel inom projektet Stockholms Ström som är ett mycket omfattande förslag för framtida ledningsnät i länet. Tunneln blir fem meter i diameter och drygt 13 kilometer lång.

För några veckor sedan lämnade Svenska kraftnät in sin ansökan om att få börja borra. På listan över hus som kan komma att påverkas på ett eller annat sätt finns ungefär 1 150 adresser.

En betydande del utgörs av villor i bland annat Mörby, Berga och Klingsta. Även företag och bostadsrättsföreningar finns med.

Det är inget riskfritt projekt, enligt experterna. Föreningen Fastighetsägarna har tagit hjälp av geologen Hans Lindquist för att få klarhet i vad som väntar.

Enligt honom ligger den stora utmaningen i områden som inte är byggda på berg. När borren drar fram läcker grundvatten in i tunneln, vilket gör att vattentrycket sjunker i omgivande mark. Det kan medföra att markytan sjunker och att hus då skadas eller förstörs.

– Det går att på ett professionellt sätt återställa grundvattentrycket men det är inte alltid som det lyckas, säger Hans Lindquist.

Metoden som kallas infiltrering av grundvatten användes även vid byggandet av Citybanan. Den gången uppstod bland annat problem med läckage och översvämningar i källarvåningar.

Hans Lindquist varnar även för buller och störningar under arbetets gång. I den tillståndsansökan som nu lämnats in anges särskild risk för buller vid Mörby och kring Stocksundet.

ANNONS

Det kan bli aktuellt med tillfällig evakuering av boende, uppger Rolf Axén, projektledare för Svenska kraftnäts räkning.

– Vi får ha beredskap för det. Det är många parametrar som styr om man kommer att uppfatta eller störas av buller, säger han.

Vad det gäller skador på hus hävdar Rolf Axén att riskerna är små.

– Vi har ett gediget undersökningsarbete i botten och omfattande kontrollprogram.

Förhoppningen är att kunna sätta igång 2020 med avslut tre och ett halvt år senare. Tunneln medför att flera luftledningar kan rivas och frigöra mark för bygge av bostäder.

Här i Annedal börjar tunnelbygget om fem år. Enligt projektledaren Rolf Axén kan boende komma att evakueras under arbetet.

Fakta

Borr går fram 100 meter per vecka

Tunnelns diameter på fem meter är dimensionerad för att klara ventilation och bortledning av värme.

Tunneldjupet beräknas till 50100 meter.

Borren specialbyggs och tar sig fram ungefär 100 meter per vecka.

Källa: Svenska kraftnät