Jätteförskolor den nya trenden i Skärholmen

barn, förskola genre
Alla de nya förskolorna ska ha 144 barn och åtta avdelningar.
Fyra jätteförskolor planeras i Skärholmens stadsdelsområde. Befintliga förskolor på tre och fyra avdelningar rivs och ersätts med flera åttaavdelningsförskolor med 144 barn vardera.
– Det är bättre ekonomi i att bygga så stort som möjligt, säger Jan Erik Nilsson på stadsdelsförvaltningen.

Under den närmaste tioårsperioden väntas antalet 1-5-åringar i Skärholmen öka med cirka 640 barn. Därför planeras nu flera nya förskolor. Och nu är det storskaligt som gäller.

Förskolan på Ekholmsvägen 333  som i dag har tre avdelningar och 48 barn föreslås rivas och ersättas av en ny på samma plats som ska ha åtta avdelningar och ha plats för 144 barn och 30 personal.

Även förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg som i dag har fyra avdelningar och 72 barn ska rivas och ersättas av en ny på samma plats som ska ha åtta avdelningar och plats för 144 barn och 30 personal.

Detsamma gäller förskolan Båtholmen på Vårbergsvägen 64 som i dag har fyra avdelningar och plats för 97 barn.

Också förskolan på Ekholmsvägen 133 som brann ner 2017 kommer att byggas upp i ny tappning och få åtta avdelningar och plats för 144 barn.

Ekonomiska motiv bakom trenden med jätteförskolor

Jan Erik Nilsson är handläggare för lokaler på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Varför väljer Stockholms stad att bygga jätteförskolor och inte flera små? Är det för att ni tycker att de är bättre eller för att det är problem med mark?

– Det är bättre ekonomi i att bygga så stort som möjligt istället för att bygga flera små men det är också en fråga om brist på mark, säger Jan Erik Nilsson.

Förskoleavdelningen positiv till utvecklingen

Britt Karlsson, chef för förskoleavdelningen på Skärholmens stadsdelsförvaltning, är inte orolig över att förskolorna blir stora.

– Vi är med i den här processen, det är ingen som kör över oss. En fördel med att ha lite större förskolor är att man har en större personalgrupp då blir det enklare med personal när man har öppet 6.30-18.30 jämfört med om man har en förskola med två avdelningar, säger hon.

Men planering är a och o för att det ska bli bra.

– Det är viktigt att man bygger så att det finns fler ingångar, så att inte alla går in på samma ställe. Och att man bygger olika mindre gårdar runt huset och inte bara en enda jättestor, säger Britt Karlsson.

Finns det något som är dåligt med jätteförskolor?

  Ja om organisationen inte skulle fungera så att man missar sådant här. Man måste planera så att det inte blir så att alla går ut samtidigt.

Har ni märkt några preferenser bland föräldrar om de vill ha små eller stora förskolor?

– Vissa tycker om att de är småskaliga, men vi har inte hört några synpunkter på det här än, planerna är i ett sådant tidigt skede.  Jag vill också betona att en förutsättning för att de nya förskolorna blir av är att de nya boständerna i Fokus Skärholmen byggs, som det är nu har i vi de förskolor vi behöver, säger Britt Karlsson.

Torsdag den 23 maj fattar stadsdelsnämnden inriktningsbeslut om förskolorna.