Trots jättekampanj: Stadens stöd till utsatta kvinnor rankas lågt

Upplands Väsby tvättstugekampanj mot våld i nära relationer
Enligt Kvinnojouren Kerstin har var tredje kvinna på Lidingö någon gång blivit utsatt för våld i nära relation.
Kvinnojouren Kerstin gjorde en uppmärksammad kampanj för att lyfta problemet med våld mot kvinnor.
Men Lidingö får inget toppenresultat i färsk rankning av kommunernas arbete.

Under våren har frivilligorganisationen Kvinnojouren Kerstin på Lidingö bedrivit en kampanj där kända personer –  som ex-fotbollspelaren Jesper Blomquist och sångerskan Kadiatou  – har lyft olika aspekter av våld mot kvinnor.

Målet var att bryta tystnaden kring våld i nära relationer och därmed öka chansen att stoppa det.

Men hur bra är arbetet hos kommunen, som har det övergripande ansvaret?

Får plats 96

För tredje året i rad släpps nu Kvinnofridsbarometern. Det är en undersökning där kommunernas arbete mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer analyseras. Paraplyorganisationen Unizon, som samlar landets kvinno- och tjejjourer, har gjort undersökningen. Kommunerna får själva svara på frågor om hur de jobbar.

Lidingö hamnar på plats 96 av landets 291 kommuner.

Skakigt med budget på ett år

Undersökningen visar att det förvisso finns en kvinnofridssamordnare i Lidingö stad men att denna är placerad på enhetsnivå. Enligt undersökningen är det bättre att ha en sådan samordnare centralt placerad, då just systematiskt arbete som genomsyrar hela organisationen är en av nycklarna till ett lyckat arbete.

I Lidingö stad finns mätbara mål och en politisk handlingsplan för att minska våld och främja kvinnofrid. Något som är bra, enligt undersökningen. Men det krävs mer. I staden sätter man stor tilltro till den lokala kvinnojouren i frågan, dess arbete beskrivs som ovärderligt. Men beslut om finansiering av jourens arbete fattas på ett års sikt, vilket försvårar ett långsiktigt arbete.

Det konstateras också att Lidingö stad inte erbjuder skyddat boende till våldsutsatta kvinnor.

”Nedslående” resultat

Unizon, anser att resultatet är ”nedslående”. Inte bara för Lidingö utan i landet generellt.  De tycker att arbetet går för långsamt fram. Det finns en omfattande nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra men den sipprar inte ner på kommunnivå. Detta trots att kommunerna har ansvaret.

Så svarade Lidingö