Jättelån ska rädda Botkyrka nästa år

Renoveringar och byggen pågår på Storvretsskolan. Nästa år får skolan 48,5 miljoner kronor och ska enligt planerna stå klar till höstterminen nästa år.
Renoveringar och byggen pågår på Storvretsskolan. Nästa år får skolan 48,5 miljoner kronor och ska enligt planerna stå klar till höstterminen nästa år.
Byggen och renoveringar av bland annat skolor kommer att kosta Botkyrka kommun massor av pengar nästa år – pengar som inte finns.

Lösningen är nya lån på över 300 miljoner kronor 2014.

Om tre veckor ska politikerna i Botkyrka spika budgeten för nästa år. Klart är att kommunen tänker göra stora investeringar i byggen och renoveringar. I förslaget till investeringsbudget på 361 miljoner kronor finns bland annat ytter­ligare 48,5 miljoner kronor till Storvretsskolan och 30 miljoner till Falkbergsskolan i Tullinge.

– Det gäller lagstadgad verksamhet och det här är inget som vi kan säga nej till, säger Miljöpartiets kommunalråd Dan Gahnström.

Miljöpartiet står tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bakom budgetförslaget. Investeringsbehoven är stora och befolkningen i Botkyrka växer snabbt samtidigt som många av kommunens lokaler är gamla och slitna.

Samtidigt saknas det pengar. Vid årsskiftet beräknas kommunen ha lån på 440 miljoner kronor. Ett år senare kommer skulden att vara 750 miljoner kronor, eller 8 500 kronor per Botkyrkabo.

– På lång sikt måste vi ju finansiera det här med riktiga pengar, säger Dan Gahnström.

Mellan 2013 och 2017 planerar kommunen att utöka sina lån med 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att leda till kostsamma räntor och amorteringar.

– Fortsätter upplåningen ännu mer riskerar det att gå ut över kommunens verksamheter.

Men är det ansvarsfullt mot framtidens innevånare att ta de här lånen?

– Vi måste göra det här. Vi har en väldigt stark befolkningstillväxt, men intäkterna med dem kommer inte direkt. Jämfört med andra kommuner har vi lite lån. Det är rimligt att även kommande generationer är med och betalar. Fastigheterna står i hundra år, säger Gahnström.

Inte nog med att nybyggen och renoveringar kommer att kosta – investeringarna blir ofta dyrare än man först trott. I en revisionsrapport i maj fick kommunens tekniska nämnd kritik. Revisorn visade på stora skillnader mellan ursprunglig kalkyl och prislappen i slutändan. Till exempel skulle investeringarna i Tumba idrottshus från kosta 7 miljoner kronor men men slutnotan blev 18 miljoner.

Enligt Dan Gahnström, som också är ordförande för tekniska nämnden, görs kalkylerna ofta av andra än tekniska nämnden.

– De kan ibland vara dåligt verklighetsförankrade. Och när det är dags att utföra dem kan det ha gått flera år mellan kalkyl och utförande, förklarar han.

Sedan i maj sker därför åter­rapportering om investeringsläget vid varje nämndmöte.

Kommunstyrelsen hade möte i går efter tidningens pressläggning, men några stora förändringar i budgetens linjer inför fullmäktige 25 november är inte att vänta.