Jättelekpark byggs i Beckomberga

Lekplats Beckomberga
Markarbetet har påbörjats. Om allt går enligt plan kommer den här platsen vara full av lekande barn nästa sommar.
Lekpark byggs i Beckomberga
Parken byggs i flera etapper och den första beräknas vara klar redan i år, om allt går enligt plan.
Beckomberga växer så det knakar men området har saknat platser för barn att leka på.
Snart är väntan över.
Nu har nämligen bygget av en jättelekpark påbörjats, och första etappen ska vara klar redan innan årets slut.

Beckomberga har genomgått en bygg-boom på senare år och många familjer har flyttat till stadsdelen. I takt med att invånarantalet ökat har också efterfrågan på fler lekplatser där barnen kan leka vuxit.

Och snart är väntan över.

Nu har nämligen de första spad- och grävskopetagen för vad som kommer att bli en ny jättelekplats tagits, och om allt går enligt stadsdelsförvaltningens plan är den redo att invigas redan innan årsskiftet.

– Vi bygger den i flera etapper och vår förhoppning är att den första delen ska vara klar redan i år, säger Åsa Otteklint, parkingenjör på stadsförvaltningen i Bromma.

Parken kommer att byggas i tre delar, där alla får varsitt tema. Gemensam nämnare för alla tre är ”Bäcken om berget”, som ska anspela på naturen som namngivit stadsdelen.

– Det blir en del som heter Södergården, en som heter mellangården och som heter Norrgården, och tanken är att de olika delarna ska tilltala lite olika åldrar, säger Otteklint.

Enligt Otteklint har man lobbat för en lekpark på området länge, men det är först nu som pengar har avsatts för ändamålet.

– Vi är väldigt glada att det här äntligen blir av. Man kan säga att det blev en miss i detaljplanen som gjordes innan området började byggas för över tio år sedan, och att vi äntligen kan rätta till det, säger Otteklint.

I samband med parkbygget kommer även ny belysning sättas upp i området.