Jättelyft för betygen på Farstaskolor

Bättre betyg på Hökarängsskolan och Gubbängsskolan.
Bättre betyg på Hökarängsskolan och Gubbängsskolan.
Gubbängsskolan
Gubbängsskolan
Hökarängsskolan
Hökarängsskolan
Hökarängsskolan och Gubbängsskolan är två av de Stockholmsskolor där andelen behöriga till gymnasiet ökade mest mellan 2016 och 2017.
– Vi är jätteglada, säger Charlotta Lindqvist, biträdande rektor på Hökarängsskolan.

Vårterminen 2016 var betygssiffrorna på Gubbängsskolan och Hökarängsskolan ingen rolig läsning. En tredjedel av niondeklassarna klarade inte behörigheten till gymnasiet.

Men året därpå hände något. 2017 hade gymnasiebehörigheten på Gubbängsskolan ökat från 62 till 83 procent – och på Hökarängsskolan från 60 till 86!

Med det placerar sig Hökarängsskolan plötsligt över genomsnittet bland skolorna i Stockholms stad.

Förbättringen del av en trend

Förbättringen är en del av en trend i Stockholm. Mellan 2016 och 2017 höjde många skolor i ytterstaden och i utsatta stadsdelar sina resultat, samtidigt som flera skolor i mer välbärgade områden försämrade sina resultat något.

En orsak är att även innerstadsskolor numera tar emot nyanlända elever, berättar skolborgarrådet Olle Burell (S), i en intervju i Dagens Nyheter..

Rektorerna i Hökarängen och Gubbängen bekräftar att andelen nyanlända har stor påverkan på betygssnittet.

– 2016 hade vi väldigt många nyanlända och då fick vi en dipp i resultat,. Det kan förklara att förbättringen 2017 var så kraftig. Men räknar vi bort nyanlända elever ser vi att vi har haft en stabil positiv utveckling på skolan ända sedan 2014,  säger Charlotta Lindqvist, biträdande rektor på Hökarängsskolan.

”Har vänt på alla stenar”

Hennes förklaring är ett målmedvetet arbete som tog sin början redan 2012.

– Vi fick ett särskilt uppdrag från utbildningsförvaltningen, vi var en av de skolor som behövde förbättra sina resultat. Sedan dess har vi vänt på alla stenar. Vi har haft eftermiddagsskola, lovskola , vi har haft internutbildning för personalen och vi har delat in lärarna i särskilda målgrupper.

– Resultatet av det arbetet kunde vi se hos de nior som gick ut från skolan i våras. Vi är jätteglada för det, säger hon.

Motiverande samtal med eleverna

Deirdre Cronin Olsson, rektor på Gubbängsskolan, räknar upp ett flertal satsningar för att stärka elevernas utveckling. Här är några av dem:

–  Vi har bland annat fokuserat mycket på att arbeta språkutvecklande då språkets betydelse genomsyrar samtliga ämnen, kursplaner och kunskapskrav. Vi har likaså deltagit i den statliga satsningen ”Matematiklyftet”.

Hon kan ta sommarlov med gott samvete

– Skolan genomför likaså motiverande samtal där elever i årskurs 9 träffar skolledning för enskilt samtal kring lärande, studieteknik, studiero och framtidsdrömmar.

Hon framhåller även kontakter mellan skolan och föräldrarna som positivt för elevernas resultat.

Farsta grundskola under snittet

Även på Farsta grundskola ökade andelen behöriga 2017, men skolan ligger fortfarande en bra bit under snittet i Stockholm.

 

 

 

 

Fakta

Resultat, skola för skola:

Andel elever i nian behöriga till gymnasiet

2016     2017

Gubbängsskolan:         62%          83%

Hökarängsskolan:        60%          86%

Farsta grundskola :      58%         67%

Snitt Stockholm:           82%         85%

 

Andel elever med godkänt i alla ämnen

2016       2017

Gubbängsskolan:         42%        72%

Hökarängsskolan:        50%        70%

Farsta grundskola:       43%        51%

Snitt Stockholm:           74%        78%