Jätteneonskylt vid Sankt Eriksbron får nobben

”Art Wall Sthlm” kallas projektet som nu får nobben av Stockholms stad.
”Art Wall Sthlm” kallas projektet som nu får nobben av Stockholms stad.
Ett företag vill visa konst på en 13 gånger 19 meter stor neonskylt vid Sankt Eriksbron.
Men förslaget får nobben av staden.

Förslaget om den enorma skylten kom in till stadsbyggnadskontoret i början av året. Det är företaget Focus Neon som vill sätta upp en LED-skylt på en av husfasaderna vid Sankt Eriksbron för att visa konstreklam i megaformat.

Men idén som går under namnet ”Art Wall Sthlm” stoppas av staden. Enligt stadsbyggnadskontoret är skylten både ”olämplig och främmande på platsen”.

”Åtgärden bedöms inte som lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, byggnadens kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan”, skriver tjänstemännen i ett uttalande.

Olämplig konstreklam, tycker staden. Foto: Stockholms stad.

Skönhetsrådet säger nej

Sankt Eriksbrons fästen pekas ut som allmän reklamplats i stadens skyltprogram, men i det här fallet blir det alltså nej.

Även trafikkontoret och Skönhetsrådet avstyrker förslaget, eftersom de tycker att skylten skulle påverka stadsbilden negativt.