ANNONS

Jätteöverskott för Huddinge

Huddinge kommun gick med ordentligt plus förra året. Överskottet stannade på 245 miljoner kronor.
ANNONS

Kommunalrådet Daniel Dronjak Nordqvist (M) är mycket nöjd med resultatet för 2011, som blev bättre än någon väntat sig.

– Det här innebär att kommunen har en stabil ekonomi och bättre förutsättningar att möta kommande år som väntas bli betydligt sämre, säger han.

Tidigare har den borgerliga majoriteten i kommunen haft planer på att sänka skatten, men detta har man lämnat trots det stora överskottet.

– Vi är en växande kommun och pengarna behövs till förskolor och skolor. Överskottet gör att vi inte behöver låna så mycket, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Han ångrar inte beslutet att skjuta på skattesänkningarna, men betonar att det är en högt prioriterad fråga som man tänker återkomma till om utvecklingen blir bättre.

Oppositionsrådet Emil Högberg (S) konstaterar att det är ökade skatteintäkter och exploateringsvinster som gör att resultatet blivit så bra, kommunens nämnder håller i princip budgeten.

– Jag tycker kommunen skulle ha högre ambitioner. Vi har stora problem med en ojämlik skola som ger ungdomarna en dålig grund att stå på. Dessutom passar man på att skära ner i äldreomsorgen trots ett stort överskott, säger Emil Högberg.

Socialdemokraterna har lagt en motion i fullmäktige om att de flera hundra arbetslösa i kommunen som blivit utförsäkrade och som tvingas leva på försörjningsstöd ska anställas tillfälligt av kommunen.

– Då skulle vi kunna höja kvaliteten i den kommunala verksamheten samtidigt som de arbetslösa får en chans att kvalificera sig för a-kassa, det vore ett bra sätt att använda överskottet, säger Emil Högberg.

ANNONS
Fakta

Resultat 2011

Huddinge kommuns resultat för 2011 blev 134 miljoner kronor. Utöver det kommer 111 miljoner i exploateringsvinster.

Nämnderna håller i stort sett budget, förskolenämnden gick med 7,3 miljoner kronor i underskott och samhällsbyggnadsnämnden minus 5,6 miljoner. Gymnasienämnden gick med 6,2 miljoner i överskott.

Källa: Huddinge kommun