ANNONS

Jätteprojekt: Kommunen måste rusta upp Vaxholms slitna kajer

Kajen i Vaxholm
Robert Klingvall, Vaxholms stad.
Vaxholms kajer är i så dåligt skick att en omfattande renovering behövs. Totalt rör det sig om 800 meter, från Gästhamnen till Gulfmacken. Tidigare i år lagade man cirka tjugo meter av den mest slitna kajen. Det kostade 1,3 miljoner.
– Nu utreder vi hur vi ska gå vidare, säger Robert Klingvall på Vaxholms stad.
ANNONS

– Det är inte så att kajen är på väg att rasa, men man måste åtgärda den för att säkra den för framtiden, säger Susanne Edén, stadsbyggnadschef i Vaxholm.

Att kajerna i centrala Vaxholm bitvis är i dåligt skick har varit känt länge. Men hur illa det är fick man reda på först i vintras då kommunen lät besikta dem, bland annat med dykare.

Det är inte så att kajen är på väg att rasa

Susanne Edén, stadsbyggnadschef

– Jag blev misstänksam eftersom det dök upp flera potthål, berättar Robert Klingvall, ingenjör på Vaxholms stad.

Kajen i Vaxholm

Gästhamnens kaj från 1934 har hållit lika länge som den nyare kajen från 1968.

Besiktningen visade att träkistorna i den äldre delen vid gästhamnen var murkna. I den nyare delen av kajen var stålsponten som håller fast fyllnadsmassor så rostiga att det i något fall gått hål.

– När man byggde den delen av kajen på 1960-talet var sponten nio milllimeter tjocka. Nu har de rostat så att de bara är två till fem millimeter, berättar Robert Klingvall.

Kajen i Vaxholm

Avstängd del av kajen intill sjömacken. Hål i metallsponten.

Värst var skicket i den norra delen vid Gulf-macken, en del av kajen som inte byggts av kommunen. Den delen – en sträcka på cirka 20 meter – bedömdes som akut så att den fick repareras omgående.

ANNONS

– Det var en träbrygga på stålbalkar, men balkarna var så genomrostade att den kunnat brista av sin egen vikt, berättar Robert Klingvall.

Kostnaden för kommunen oklar

Att laga kajen vid macken kostade 1,3 miljoner. Hur mycket det kommer att kosta att renovera de övriga nästan 800 meter kaj är ännu oklart.

– Det vet vi inte. Det beror på ambitionsnivån och vad politikerna bestämmer. Det är ett stort och omfattande projekt för oss, säger Robert Klingvall.

Just nu väntar kommunen på svar från tre företag som fått i uppdrag att berätta hur de skulle gå till väga om det var deras kaj. Svaren väntas komma i slutet av denna månad och ska ge kommunen vägledning hur man ska gå vidare med projektet.

Vilken del är viktigast att börja med?

– Vi kan inte säga idag vad som är prioriterat, men den del av kajen där linjebåttrafiken går – vid  hotellhörnan – är viktig. Däremot kanske den delen inte är den som är i sämst skick, säger Susanne Edén.

Kajen i Vaxholm. Sjötaxi, sjömacken och kastellet

Den del av kajen som var i sämst skick har redan renoverats.

För kajerna gäller sedan i somras att tunga lastbilar avråds från att passera den gula linje som målats upp tre meter från kajkanten.

– Den har vi målat för säkerhets skull. Det är en rekommendation, men inget förbud, ännu, säger Susanne Edén.

En intressant iakttagelse är att den gamla delen av kajen vid gästhamnen som är en stenmurskaj med träkistor hållit lika länge som den betydligt nyare delen från 60-talet av betong och stål.