ANNONS

Jätteprojektet Telestaden bjuder in till samråd

Telestaden består av 2000 nya lägenheter.
Telestaden består av 2000 nya lägenheter.
Nu släpps planförslaget till bostadsprojektet Telestaden för allmänheten. I samband med det bjuder Stockholm stad in till samråd, där intressenter och boende i området kan uttrycka sina synpunkter på detaljplanen.
ANNONS

Telestaden i Farsta är med sina cirka 2000 planerade lägenheter ett av södra Stockholms största bostadsprojekt.

Den nya stadsdel planeras i Telias gamla kontorsområden vid Nynäsvägen kommer utöver lägenheter även husera skolor, närservice och en polisstation.

Mårbackastråket i nya Telestaden. Foto: White arkitekter

Samrådet pågår mellan den 8 oktober och den 19 november där intressenter kan vädra sina åsikter om bygget. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad bjuder även in allmänheten till två samrådsträffar, den 7 och den 12 november.

Mårbackaparken. Foto: White arkitekter

– Samrådet är en viktig del av processen för Telestaden, Farsta och Stockholm. Det ska bli spännande att gå in nästa fas i Telestadens utveckling, säger Per Högdin, projektchef för Telestaden.

Mindre än tidigare planerat

Det har varit många turer kring detaljplanen av jättebygget då byggbolagen Ikano och Rikshem och Stockholms stad tidigare inte lyckats komma överens om ett så kallat föravtal.

ANNONS

Teletorget. Foto: White arkitekter

Målsättningen var till en början att ha 3000 lägenhenter i området men den siffran har justerats till 2000 efter att byggnader som tidigare var tänkta som lägenheter istället kommer användas för kontorsverksamhet.

Öppnar showroom

Under november månad kommer det öppnas ett showroom på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Där kommer besökare att få se på modeller över bygget och titta närmare på detaljplanen.