ANNONS

Nya jätteskolan i Handen öppnar nästa år – så här ser den ut

Rudanskolan med idrottshall byggs vid Örnens väg. Bredvid byggs 450 bostäder. Byggprojektet är ett av de största i Haninge de kommande åren.
Rudanskolan med idrottshall byggs vid Örnens väg. Bredvid byggs 450 bostäder. Byggprojektet är ett av de största i Haninge de kommande åren.
Den omtvistade nya Rudanskolan blir en av Haninges största grundskolor med plats för 800 elever. Nästa år öppnar den.
– Det blir ju mindre mark än vi hade önskat, men jag skulle inte säga att vi är rädda att eleverna får för lite utrymme, säger kommunalråd Petri Salonen (C).
ANNONS

Rudanskolan drivs av Pysslingen och 2003 fick skolan plats inne i de gamla tingsrättslokalerna i 70-talsbyggnaden Handenterminalen.

De har varit gamla och slitna en längre tid, och de har aldrig varit tänkta som skollokaler.

– Vi har varken haft skolgård, idrottshall eller eget kök. Nu får vi allt med den nya skolan, säger rektorn Josephine Wallenberg.

Hennes nya skola öppnar till nästa hösttermin.

Vi kommer att utöka försiktigt

Josephine Wallenberg, rektor på Rudanskolan

Rudanskolans rektor Josephine Wallenberg. Foto: Privat

Rudanskolans rektor Josephine Wallenberg. Foto: Privat

Skolan blir en f-9-skola för närmare 800 elever – mer än dubbelt så mycket som Haninge kommun hade beräknat.

Haninge kommuns förvaltning och hos Centerpartiet, som ingår i den styrande koalitionen, finns en oro att den nya skolgården blir alldeles för liten.

ANNONS

515 elever från årskurs 4 till 9 går på skolan i dag.

– Det blir någon ny klass till nästa höst. Men vi kommer att utöka försiktigt, säger Josephine Wallenberg.

Blir det för trångt på skolgården, tror du?

– Jag har full respekt för hur man beräknat skolgårdsytor, men vi har ju inte haft någon skolgård alls sedan 2003. Sedan hade man ju önskat att högstadieeleverna gått ut på rasterna, men så ser det ju inte alltid ut. Jag har faktiskt inga farhågor i dagsläget. Dessutom finns ju bron över till Rudans friluftsområde. I dag går våra fyror och femmor till Rudan och tillbaka varje lunchrast, säger Josephine Wallenberg.

 

Även nya Åbyskolan i Västerhaninge och den nya f-6-skolan vid Hurtigs park i Jordbro väntas få mindre skolgårdsyta per elev än vad Boverket rekommenderar.

– Det blir ju mindre mark än vi hade önskat vid Rudanskolan, men jag skulle inte säga att vi är rädda att eleverna får för lite utrymme, säger Petri Salonen (C), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

När vi förtätar centrala Handen och bygger skolor så har vi ju en utmaning framför oss

Petri Salonen (C), kommunalråd i Haninge

Rudanskolan med idrottshall byggs vid Örnens väg. Bredvid byggs 450 bostäder. Byggprojektet är ett av de största i Haninge de kommande åren.

Rudanskolan med idrottshall byggs vid Örnens väg. Bredvid byggs 450 bostäder. Byggprojektet är ett av de största i Haninge de kommande åren.

Fakta

Haninges skolgårdar är för små

Boverkets rekommendation för skolgårdsytor är en minstanivå om 30 kvadratmeter per elev.

Det blir dock bara 10 kvadratmeter skolgårdsyta per barn vid den nya Rudanskolan, enligt förvaltningens beräkningar.

Inom skolgården finns också en byggrätt på 1 500 kvadratmeter. Bebyggs även den väntas skolgårdsytan per elev att minska ytterligare.

Nivån om 30 kvadratmeter per elev har Haninge kommun kunnat hålla fram till för två år sedan. Sedan dess har Haninge kommun svårt att nå nivån.

Det är de fristående skolorna som drar ner Haninges siffror. På de fristående skolorna i Haninge får eleverna bara 19,84 kvadratmeter skolgårdsyta. Till exempel har just den fristående Rudanskolan inte ens någon skolgård.

De kommundrivna skolorna själva når över den rekommenderade minstanivån, och har 31,14 kvadratmeter friyta per elev.

 

 

Källa: Boverket, Haninge kommun

Rudanskolan ligger i dag i de gamla tingsrättslokalerna i Handenterminalen.

Rudanskolan ligger i dag i de gamla tingsrättslokalerna i Handenterminalen.

– Jag förväntar mig att verksamheten kommer att jobba med elevernas utevistelse.

Har ni svårt att få plats för skolgårdar i Haninge?

– Jag har inte haft några andra liknande ärenden sedan jag blev ordförande, men när vi förtätar centrala Handen och bygger skolor så har vi ju en utmaning framför oss. Vi är ganska trångbodda i dag och enligt vår stadsutvecklingsplan ska befolkningen i Handen öka från 16 000 invånare till 60 000 till år 2050. Jag tror att vi måste tänka nytt, säger Petri Salonen.

Petri Salonen (C)

Petri Salonen (C)

Den nya Rudanskolan byggs ovanför Rudans friluftsområde, intill Örnens väg. Området utgjordes tidigare av skog och ett gammalt fritidshusområde.

Byggare är det familjeägda byggföretaget Turbinen från Haninge, som sedan tidigare fått markanvisningen av kommunen.

Även 450 bostäder och en ny förskola byggs i det nya kvarteret – som blir ett av de största byggprojekten de kommande åren i Haninge.

Till år 2022 kommer området att vara helt färdigbyggt.

M, KD och L ville även få in möjligheterna till en bilbro över spåren till Rudans friluftsområde i detaljplanen, men det sade en majoritet nej till.