Jätteskolor tar över i söderort

Jätteskolor med runt tusen elever - som här i Farsta – blir allt vanligare i söderort
Jätteskolor med runt tusen elever - som här i Farsta – blir allt vanligare i söderort
Lillholmsskolan
Lillholmsskolan i Skärholmen ska få 900 elever.
Om tre år kan Björkhagens skola ha 1100 elever.
Om tre år kan Björkhagens skola ha 1100 elever.
Glöm den lilla familjära skolan där alla känner alla. När Stockholms stad rustar för att möta elevexplosionen i söderort – då är det jätteskolor som gäller.
– Vi vet att det fungerar bra med 1100-1200 elever, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Fadi, Mitra, Gabriella, Hannes och Primus kommer alla från mindre skolor. Nu är de fem av totalt 987 elever i nyinvigda Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser.
– Jag tycker det är lite nervöst för det är många här som man inte känner. Och så är det svårt att hitta. En dag kom jag för sent för jag visste inte hur jag skulle gå, säger Gabriella Cucarano som går i femman.

– Man kan få fler vänner när det finns fler att lära känna, konstaterar Hampus Liljeros som trivs bra.

Nyinvigda Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser har 987 elever. Foto: Anna Z Ek

”När det blir bråk är det ingen som kommer. De kanske har för mycket att göra”

Fadi Aljadiri

De är eniga om att det är stressigt i matsalen när alla ska hinna äta – och att det behövs fler rastvakter.

– När det blir bråk och man ropar på hjälp är det ingen som kommer. De kanske har för mycket att göra, säger Fadi Aljadiri.

Kraftig ökning av skolbarn i Farsta

Storleksmässigt är den nya skolan ett typexempel på framtidens skola i söderort. Nästan alla nya skolor byggs med kapacitet för minst 900 elever.
Hägersten-Liljeholmen, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta är tre av de stadsdelar i Stockholm där antalet barn i grundskoleåldern väntas öka mest fram till år 2025.

”Slöseri med mark att bygga mindre”

Olle Burell (S), skolborgarråd

– Det är hård konkurrens om marken i Stockholm. När vi väl hittar en lämplig tomt där vi får plats med en stor skola, då vore det slöseri med mark att bygga en mindre, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Maxgränsen: 1200 elever

Han understryker att en skola inte behöver bli opersonlig bara för att den är stor.
– Det måste inte bli jättekolosser. Mälarhöjdens skola som har flest elever i stan är också en av de mest populära. Eleverna går i många olika byggnader, den känns mer som en liten by.

Hur stor kan en grundskola vara?
– Någonstans runt 1100-1200. Större skolor än så kommer inte jag att föreslå.

Rektorerna på Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser ser både utmaningar och fördelar med det stora formatet.

– Den största fördelen med en f-9-skola är att man kan ha en sammanhållen skolgång och följa elevernas kunskapsutveckling hela vägen, säger Sara Sjöblom.

Rektorerna Sara Sjöblom och Cathrine Sahlsten. Foto: Anna Z Ek

Mend storleken följer andra krav på struktur och organisation.
– 987 elever är jättemånga. Det är skillnad mot att bara ha en entré och att kunna namnet på alla elever, säger kollegan Cathrine Sahlsten.

Vad gör ni för att blyga ettagluttare inte ska känna sig otrygga bland brölande åttor och nior?
– Vi har lågstadiet för sig och separata skolgårdar för låg- och högstadiet. För att få skolan att kännas trivsam organiserar vi gemensamma aktiviteter, temaveckor och traditioner, säger Cathrine Sahlsten.

Från 335 till 900 elever

Tryggheten för yngre elever är  ett orosmoln i en annan del av söderort. I Gröndal vill staden riva den gamla 60-talsskolan med 335 elever, och ersätta den med en ny för 900 elever. Det har fått föräldrarna att reagera.

”Skolan får år efter år höga betyg vad gäller trygghet. Det tror jag hänger samman med ett den är lite mindre”

Erik Olsson, Gröndal

Gröndalsskolan är en liten skola idag men ska rivas och ersättas med en som är nästan tre gånger så stor. Foto: Anna Z Ek

– Jag är inte emot stora skolor av princip när det gäller äldre barn. Men om staden bygger ut Gröndalsskolan för 900 elever tycker jag inte att man sätter de yngre barnen i första rummet. Skolan får år efter år väldigt höga betyg vad gäller trygghet. Det tror jag hänger samman med att den är lite mindre, säger pappan Erik Olsson.

Storleken HAR betydelse

Men vad säger forskningen? Har storleken någon betydelse?
– Elever i de lägre årskurserna tycks uppleva en större trivsel och trygghet i en mindre skola. Även föräldrarna känner en större delaktighet och möjlighet att påverka, säger Carl-Henrik Adolfsson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet, som har forskat i ämnet.

Finns det skillnad i hur stora och små skolor bemöter problem som mobbning?
– Större skolor har ofta mer välutvecklade rutiner för det – säkert för att mobbning också är vanligare när eleverna är fler.

Sturebyskolan är en av de största grundskolorna i söderort redan idag. År 2020 ska finnas plats för hela 1170 elever. Foto: Anna Z Ek

”Undervisningen är viktigast”

Samtidigt betonar Carl– Henrik Adolfsson att storleken bara är en av många faktorer som styr hur våra barn trivs och presterar i skolan.

– Det allra viktigaste är den undervisning eleverna möter i klassrummet. Större skolor har ofta lättare att rekrytera kompetenta lärare, säger han.

Fakta

Stadsdel för stadsdel: Här är skolorna som byggs ut i söderort

FARSTA                            Elever idag     Framtida kapacitet (år)
Hökarängsskolan                      591                             710 (2019)
Skönstaholmsskolan                308                             392 (2021)
Fagersjöskolan                          208                             392 (2022)
Sandåkraskolan                        416                             588 (2022)
Hästhagsskolan                            0                              900 (2022)
Kvickenstorpsskolan                    0*                            900 (2025)

*Evakueringslokal för andra skolor

Nya skolor

Södra Teliatomten, 900 elever (2025)
Karlsviks strand, 900 elever (2030)
Stora Sköndal, två skolor med cirka 500 och en skola med cirka 900 elever (2030-2040)

 

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR                Elever idag         Framtida kapacitet (år)

Bandhagens skola                                      419                         900 (2022)
Bäckahagens skola                                     686                       1000 (2021)
Enskedefältets skola                                  487                          600 (2020)
Enskede skola                                             908                        1100 (2021)
Skanskvarnsskolan                                     491                          900 (2022)
Snösätraskolan                                           299                          350 (2019)
Sturebyskolan                                           1125                        1170 (2020)

Nya skolor
Lindeskolan 600 elever (2021)
Steningeparkens skola 900 elever (2022)
Årstafältet, tre skolor med 900 elever var (2023 och 2028-2038)
Slakthusområdet, en skola med 900 elever (2030)
Bandhagen (2030)

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN               Elever idag         Framtida kapacitet (år)

Västertorpsskolan                                       552                            780 (2019)
Ekensbergsskolan                                       185                            230 (2022)
Gröndalsskolan                                           335                             900 (2022)
Nybohovsskolan                                         177                             900 (2024)

Nya skolor

Kilaberg, 750 elever, (2018-2028)
Sjöviksskolan, 1100 elever, (2019)
Midsommarkransens grundskola, 900 elever (2021)
Telefonplan (2030)
Lövholmen, 900 elever (2035).

Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden, 900 elever (2035)

 

SKARPNÄCK                                    Elever idag              Framtida kapacitet (år)   

Björkhagens skola                                  928                             1100 (2020)
Brotorpsskolan                                       343                               600  (2021)
Hammarbyskolan södra                      1111                             1200 (2024)
Skarpnäcks skola                                    952                              1100 (2024)          

Nya skolor

Hammarby Backe, 1200 elever (2023)
Bergholmsbacken, 1200 elever (2027)      

 

SKÄRHOLMEN                                Elever idag                Framtida kapacitet

Slättgårdsskolan                                   551                                   600 (2021)
Lillholmsskolan                                     553                                   900 (2021)
Söderholmsskolan                               361                                    800 (2023)

Nya skolor

Tankebyggarorden, vid Sätra IP, 900 elever (2027)
Nära Vårbergs IP, 900 elever (2030)
Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden, 900 elever (2035)

 

ÄLVSJÖ                                               Elever idag                Framtida kapacitet

Johan Skytteskolan/Ekängen                 1042                              1200 (2019)
Kämpetorpsskolan                                    309                              1100 (2020)

Nya skolor

Norra Älvsjö/Solberga (2028)
Fyra nya skolor inom Älvsjöprogrammet (2030-2040)

Källa: Utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret

Vad är för- och nackdelarna med en stor skola?

Edith Pietsch, 13 år, Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser
– Det är så mycket folk att det blir långa köer i matsalen. Det blir stressigt när man ska äta. Fördelen ör att man får träffa och lära känna fler människor.
Allan Dundar, 15 år, Mälarhöjdens skola
– Det bra med en stor skola är att man träffar många personer i olika åldrar. De som är små kan lära sig saker av de större. Det jag tänker om mindre skolor är att det kanske är lite lugnare på en sådan skola.
Miranda Modala, 12 år, Sturebyskolan
– På en stor skola kan alla vara olika och få vara med. Jag känner mig mer trygg på en stor skola. Det finns fler personer att prata med och det är lättare att få vänner. Jag kan inte tänka mig att gå på en liten skola. Jag tycker inte det finns några nackdelar med stora skolor.
Alfons Wadström, 15 år, Björkhagens skola
– Jag började i Björkhagen nu i höst. Innan det gick jag i en mindre skola på Hägerstensåsen. Fördelarna med att gå i en stor skola är att det finns flera att ha en konversation med, det är positivt. Nackdelen är att det är svårt att koncentrera sig på lektionerna när det är många i klassrummen och att lärarna ser en inte hela tiden om man behöver hjälp.
Klara Halfvards, 10 år, Lillholmsskolan
– Det är roligt med en stor skola. Det finns så mycket elever. Det finns många lärare och då kan man ha en lärare för varje ämne som är specialiserade och då lär man sig lite mer. Nackdelen är på maten. Vi får lite mattid och när vi går ut kommer äldre elever och då blir det lite trångt.
Lulia Ghebregiorgis, 14 år, Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser
– Man får träffa många fler människor här. Det känns sockså som de satsar mer och har resurser för de som behöver stöd. Men i början var det lite svårt att hitta.