Plan på jättetunnel i stå – nytt reningsverk planeras i Svinninge

reningsverk
Frida Österdahl, Roslagsvatten. Blå streckad linje visar planområdet för reningsverket.
Den planerade anslutningen till reningsverket Käppala går för långsamt. Därför har Roslagsvatten inlett arbetet med en reservplan – ett helt nytt reningsverk i Svinninge som ska betjäna både Österåker och Vaxholm.

Käppalaförbundet kan gå miste om fördelarna det innebär att få nya medlemmar. Nu planerar Österåker och Vaxholm att gå sin egen väg om det skulle behövas – genom att låta kommunala Roslagsvatten planera för ett nytt eget reningsverk.

Diskussionerna går inte framåt så fort som vi har hoppats

Frida Österdahl, Roslagsvatten

– Diskussionerna med Käppalaförbundet går inte framåt så fort som vi har hoppats, det är många medlemmar inom förbundet som ska tycka till, säger Frida Österdahl, chef för miljö- och kvalitet på Roslagsvatten.

– Det viktigaste för oss är att säkra att österåkerborna och vaxholmsborna har en hållbar lösning för sin avloppsrening oavsett om det blir en anslutning till Käppala reningsverk eller om vi bygger eget.

Det framtida reningsverket, om det blir verklighet, är tänkt att byggas i Svinninge, nära Svinninge gård och Täljöviken.

Ska klara fortsatt befolkningsökning

Målet är att det ska kunna ersätta både Margretelunds och Blynäs reningsverk och klara av de två kommunernas befolkningstillväxt de närmaste 20-30 åren. Det ska även byggas så att det bättre klarar av miljöbelastande utsläpp, exempelvis läkemedelsrester.

– För att inte tappa tid, ansöker vi under förstudien även om miljötillstånd då det är en tidskrävande process, säger Frida Österdahl.

Förstudien beräknas avslutas under sista kvartalet 2019 och omfattar bland annat tillståndsansökan och samråd med allmänheten i slutet av maj.

Som alternativ till ett nytt reningsverk ska Roslagsvatten även utreda möjligheten att i stället bygga ut Blynäs och Margretelunds reningsverk.