ANNONS

Jenny: Högre krav på tjejer

Jenny Waite och Jacob Lindblom går på Grimstaskolan där sju av tio elever tycker att lärare behandlar elever olika utifrån deras kön.
Jenny Waite och Jacob Lindblom går på Grimstaskolan där sju av tio elever tycker att lärare behandlar elever olika utifrån deras kön.
Elever behandlas ­olika beroende på kön. Det tycker hälften av åttonde­klassarna i Väsby.

– Vi ser allvarligt på det här och kommer att följa upp det, säger Kent Norström, utvecklingsledare på kommunen.
ANNONS

Upplands Väsby kommun har låtit elever i femman och åttan på alla skolor svara på en enkät om miljön i skolan. Där framgår bland annat att 34 procent av åttorna inte tycker att de vuxna i skolan bryr sig om dem.

Och nästan hälften – 47 procent – tycker att lärarna behandlar flickor och pojkar olika.

Lokaltidningen Mitt i åkte till Grimstaskolan där hela sju av tio elever tycker att lärare gör skillnad på elever utifrån kön.

Vi frågade några åttondeklassare vi mötte i korridoren och de flesta höll med.

– Lärarna har mycket högre krav på tjejer, att man ska kunna saker och få bra betyg. Och om en kille inte gjort läxan så bryr de sig inte utan kan säga ”gör det till nästa lektion”, men om en tjej inte gjort läxan så reagerar de mycket starkare och mejlar hem till föräldrar, säger Jenny Waite, 14 år.

Kraven gör att hon känner sig väldigt pressad och inte hinner umgås med sina vänner för att hon måste plugga så hårt.

Även Aba Halaka, 15 år, tycker att lärarna gör skillnad efter kön.

– Om några killar pratar på en lektion så får vi världens utskällning och kan bli utskickade, men om några tjejer pratar så säger lärarna inget alls, säger han.

Jacob Lindblom, 14 år, tycker dock inte det är någon skillnad efter kön, däremot tycker han att lärarna behandlar elever olika ut­ifrån vad de har för förväntningar på dem från början.

ANNONS

Skolans rektor, Johnny Wahlund, tycker inte att enkätsvaren stämmer med den bild skolpersonalen har.

– Vi har diskuterat de här resultaten och när vi pratar med eleverna så får vi inte samma svar, så vi är lite konfunderade, säger han.

Att så många på just deras skola svarat att lärarna gör skillnad tror han beror på att det var två stora konflikter på skolan just när enkäten gjordes.

Totalt i kommunen svarar hälften av åttondeklassarna att lärarna gör skillnad utifrån kön. Hur ser du på det?

– Det är problematiskt och det är också därför vi har intervjuat elever och försöker förstå vad det handlar om, säger Johnny Wahlund.

Men Tilde Lööw, elevrådsordförande på skolan, är inte lika förvånad över svaren.

– Det här är ett ständigt samtalsämne, att killar tycker att lärarna betraktar dem som stökiga och att tjejerna tycker att kraven att de måste vara duktiga och lyckas är hårdare. Men det har inte börjat på Grimstaskolan utan är en norm i samhället som gör att lärarna har en typisk syn pojkar och flickor, säger hon.

På kommunen är man bekymrad över svaren och vill utreda vad som ligger bakom.

– Vi har inte bestämt hur än men mitt förslag är att vi går ut till varje skola och gör djupintervjuer, säger Kent Norström.