JK agerar inte mot polistwittrande

SÖDERMALM Ett inlägg på Södermalmspolisens twitterkonto YB-Sodermalm har anmälts till Justitiekanslern, JK.

Anmälaren anser att inlägget innebär hets mot folkgrupp. JK har dock beslutat att inte vidta någon åtgärd.

Som grund för beslutet anger JK bland annat att poliserna som har twitterkontot har bett om ursäkt, samt att polisen har utarbetat riktlinjer för hur de ska uppföra sig på sociala medier som exempelvis twitter.