JO-anmälningar mot Wanngård (S) är avskrivna

Karin Wanngård lovar öppenhet från stadens sida i hanteringen av modulhusprojekten.
Karin Wanngård lovar öppenhet från stadens sida i hanteringen av modulhusprojekten.
Den här tomten i Beckomberga ska ge plats för bostäder åt flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd.
Den här tomten i Beckomberga ska ge plats för bostäder åt flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd.
Justitieombudsmannen har inget att anmärka på hur finansborgarrådet Karin Wanngård (S) hanterat ärendet med de planerade modulhusen i Beckomberga.

På en tomt mellan Kopparbacken och Spångavägen i Beckomberga har Stockholms stad ansökt om bygglov för att uppföra så kallade modulbostäder åt flyktingar. Det handlar om 125 till 175 lägenheter där vuxna och familjer med barn ska bo, enligt staden.

Liknande projekt pågår även i Sundby, Grimsta, Sätra och flera andra ställen i Stockholm. Modulhusen behövs för att få plats för cirka 2 800 personer som beviljats permanent uppehållstillstånd.

Fyra personer från Bromma och Spånga har JO-anmält finansborgarrådet Karin Wanngård (S) för hur hon har hanterat informationen kring boendet i Beckomberga. Anmälningarna handlar i första hand om bristande information från stadens sida.

Dessa anmälningar föranleder ingen åtgärd eller uttalande, har nu JO meddelat.

Beskedet är en besvikelse för Sundbybon Thomas Lindström som är engagerad i frågan och ingår i Facebookgruppen ”Grannsamverkan Sundby/Flysta”.

– Det känns jättetråkigt att JO inte ens ger någon riktig motivering. Det är ju den instans man vänder sig till när man känner sig felaktigt behandlad av myndigheter, säger han.

På torsdag den 2 juni i Beckombergaskolan hålls ett öppet hus om de planerade modulbostäderna.

Tycker ni inte att det är bra?

– Jo, det är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att Karin Wanngård eller andra ledande politiker kommer dit och för en dialog med oss.

Mitt i Bromma får tag på Karin Wanngård via mejl och hon svarar att hon ser flyktingmottagandet som en av stadens största utmaningar under de kommande åren.

”Det kan säkert finnas olika anledningar till JO-anmälningarna men innehållet måste Justitieombudsmannen bedöma, och där har man nu också konstaterat att det inte finns något att anmärka på. Men JO-anmälningar kommer inte ändra faktumet att vi har ett åliggande att ta emot 2800 flyktingar i år och än fler kommande år” skriver hon.

Hon skriver vidare att staden ska ha en öppenhet i ärendena med att skapa bostäder för nyanlända. Hon lovar att medverka vid kommande informationsmöten men ger inte något besked i fall hon kommer till Beckomberga på torsdag.

”Vi har varit mycket tidigt ute med informationen om modulbostäderna jämfört med hur den vanliga byggprocessen ser ut. Så tidiga att vi inte alltid har haft svaren på alla detaljfrågor. Nu ligger det en rad möten inplanerade i berörda delar av staden, jag och mina borgarrådskollegor kommer att dela på att vara med vid stadens informationsmöten”, skriver hon.