JO ger Svetlana rätt till dagis på skollov

Trots att hon skulle arbeta fick Svetlana Denisova inte lämna sina barn på förskolan.
Trots att hon skulle arbeta fick Svetlana Denisova inte lämna sina barn på förskolan.
När Svetlana Denisova skulle lämna sina barn på förskolan under sportlovet fick hon nej. Trots att hon hade 60 prov att rätta ansågs hon inte arbeta. Nu har JO avgjort frågan.

Under sportlovet 2012 kom Svetlana Denisova till förskolan för att lämna sina barn. Hon jobbar som högstadielärare och hade en del arbete att ta igen.

– Jag hade vabbat och hade 60 prov i engelska att rätta för att komma ikapp, säger hon.

Men när Svetlana Denisova skulle lämna sina barn sa förskolans personal nej. Hon ansågs vara ledig eftersom det var lov.

– Jag blev arg och ledsen. Jag hade arbete att göra, prov att rätta – det är myndighetsutövning. Hur ska jag kunna arbeta med en två- och en fyraåring runt mig.

Lärare har speciella arbetstider. 35 timmar i veckan ska de vara på sin arbetsplats, medan 10 timmar kan de själva förlägga när de vill, så kallad förtroendetid som ska användas till att rätta prov eller förbereda lektioner. Men trots att Svetlana Denisova skulle arbeta under förtroendetid vägrade förskolan ta emot barnen. Förskolans chef sa att det stod i kommunens riktlinjer att föräldrar inte har rätt till förskola under semester eller ferie.

SvetLana Denisova säger att hon erbjudit sig ordna ett intyg från sin rektor att hon faktiskt hade arbete att göra, men trots det stod förskolan fast vid sitt beslut.

– Jag fick inte lämna mina barn. Jag var arg och grät.

Hon bestämde sig för att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen (JO).

Sedan dess har förskolan ändrat sina rutiner och Svetlana Denisova har kunnat lämna sina barn, även när hon jobbar under skolloven.

Nyligen kom även avgörandet från JO. Där står att alla som förvärvsarbetar har rätt till förskola åt sina barn och att det även gäller lärares förtroendetid om den förläggs till skollov. Men Sollentuna kommun slipper kritik eftersom rutinerna redan har ändrats.

– I dag finns det varken i lagen eller i kommunens riktlinjer att lärare inte skulle ha rätt till barnomsorg under skolloven, säger Eva Norling, på JO som har handlagt ärendet.

Enligt ansvarig politiker i Sollentuna, Maria Stockhaus (M) , ordförande i barn- och ungdomsnämnden, rör det sig om en enkel miss.

– Det har brustit i kommunikationen mellan föräldern och förskolan. Om lärare arbetar förtroendetid har de självklart rätt till barnomsorg under skolloven.

Stockhaus påpekar vikten av att meddela förskolan att man behöver barnomsorg under lov.

– Sedan kan jag tycka att förskolan borde ha tagit emot barnen ändå när hon kom med dem. Men nu är frågetecknen utredda och ingen annan riskerar att råka ut för det här, säger hon.

Svetlana Denisova har kvar sina barn på samma förskola och nu fungerar det bra.