JO granskar förbud mot graffitireklam

Gjorde kommunen fel när de förbjöd annonser för gatukonsteventet Art of the streets? Det ska justitieombudsmannen (JO) nu utreda.

Årstabon Hugo Röjgård ligger bakom anmälan.

Med hänvisning till Stockholms stads klotterpolicy fick Riksteatern förra året beskedet från trafikkontoret att de inte var välkomna att annonsera på stadens kulturtavlor. Affischeringen gällde arrangemanget Art of the streets.

Årstabon Hugo Röjgård är ordförande i Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet och har gjort en anmälan till JO.

Han menar att förbudet stred mot allas likhet inför lagen och inte byggde på sakliga grunder.

– Det fanns ingen möjlighet att överklaga beslutet och det togs trots att Riksteatern tydligt tagit ställning mot skadegörelse. Min förhoppning är att JO kommer fram till att det här inte har gått till på rätt sätt, säger han.

Några månader efter att Riksteatern fått nej till att annonsera marknadsförde Moderna museet sin utställning med Cy Twomblys verk på kulturtavlorna.

I samband med utställningen uppmuntrade museet till diskussioner om graffiti. Enligt Hugo Röjgård visar det på en godtycklighet i stadens agerande

Sedan anmälan kom in har JO inlett en utredning och vill ha in ett yttrande från kommunen.

– Där ska de redogöra för hur handläggningen av ärendet har gått till och hur man kommit fram till sitt beslut, säger Lina Forzelius, som är byråchef på JO.

Svaret ska ha kommit in senast den 28 september. Därefter ges Hugo Röjgård möjlighet att kommentera kommunens svar innan JO tar ställning till om Stockholms stad har begått något regelbrott i samband med sitt agerande och om kommunen ska kritiseras eller inte.

– Det finns också en möjlighet att vi kommer med ett vägledande uttalande om hur man ska se på en sådan här policy och hur den ska tillämpas, säger Lina Forzelius.

Först efter årsskiftet väntas JO:s utredning vara klar.

Fakta

Gatukonst

Art of the streets är ett gatukonstevent som arrangeras av Riksteatern. I år är tredje året som arrangemanget hålls.

Workshops, filmvisning, debatter och en öppen graffitivägg är några av programpunkterna.

Årets event går av stapeln den 25-26 augusti i Stockholm. Därefter blir det turné runt om i Sverige.

Källa: Riksteatern