ANNONS

JO granskar Värmdö kommun

ANNONS

Värmdö Justitieombudsmannen inleder utredning mot socialnämnden i Värmdö kommun sedan två personer gjort en anmälan. Personerna vill att socialnämndens agerande i samband med ansökningar gällande korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utreds.

Båda är kritiska till nämndens långa handläggningstid och anser att de brustit på en rad punkter.