JO hittade fel på bygglovsenheten

TYRESÖ Kommunens plan- och bygglovsenhet handlägger inte alla ärenden på ett korrekt sätt. Det visar en inspektion som Justitieombudsmannen, JO, gjort. Bland annat kom det fram att samtal mellan den som söker bygglov och handläggare inte alltid dokumenteras – något som är viktigt om beslutet sedan ifrågasätts eller granskas.

JO fann också ett flertal ärenden där inget gjorts på flera år, men som ändå inte avslutats på ett korrekt sätt.